Het rapport in het kort

Bekijk de video

Innovatieve oplossingen ten dienste van een samenleving in voortdurende verandering

Yves Verschueren, Gedelegeerd bestuurder essenscia

De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie speelt een trekkersrol in onze samenleving die de ambitie heeft duurzamer te zijn.  De oplossingen die ze aanreikt zijn talrijk en gevarieerd. De landbouw, het transport, de bouwsector, de gezondheidszorg, huishoudelijke producten, het klimaat; het zijn allemaal gebieden waar de bijdrage van de chemie en life sciences van cruciaal belang is om een betere en duurzamere toekomst te creëren.

Dit vierde duurzaamheidsverslag dat essenscia voorstelt, illustreert aan de hand van vele voorbeelden hoe snel de wetenschap evolueert en zich ten dienste stelt van oplossingen die de drie belangrijkste pijlers van duurzame ontwikkeling weten te integreren: “People”, “Planet” en “Prosperity”. Bovendien onderschrijft essenscia de globale doelstellingen van de Verenigde Naties rond duurzame ontwikkeling (Global goals). Deze doelstellingen worden in dit verslag vermeld wanneer ze in verband staan met de gebruikte indicatoren.

Chemie is een geweldige wetenschap die het mogelijk maakt materialen te moduleren in functie van het maatschappelijk welzijn binnen deze snel veranderende wereld. De risico’s die innovatie met zich meebrengt, moeten objectief vastgesteld worden en moeten binnen een preventief kader juist ingeschat worden. De chemische en farmaceutische industrie investeert fors in onderzoek en ontwikkeling om een maximale veiligheid voor de consument, een minimale impact op het milieu en efficiëntere prestaties te waarborgen.

De industriële activiteiten binnen de chemische en farmaceutische sector in België blijven vooruitgaan op de weg naar duurzame ontwikkeling. Een weg die trouwens nooit volledig voltooid is. Vandaar verschijnt er in deze nieuwe editie voor de eerste keer een nieuwe indicator rond grondstoffenefficiëntie. Dit verslag biedt u op basis van een makkelijk toegankelijke structuur
een overzicht van de vooruitgang die in België gerealiseerd werd door een industrie die blijft geloven dat zij in ons land groeipotentieel heeft.

Wouter De Geest

Statement Wouter De Geest, president essenscia

essenscia en de sector

essenscia en de sector

essenscia vzw*, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences is een multisectorale koepelorganisatie. Dit wil zeggen dat zij de talrijke actieterreinen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences overkoepelt.

essenscia vertegenwoordigt bijna 800 ondernemingen. Samen zijn ze goed voor meer dan 95% van de totale omzet van de sector. Wat doet essenscia concreet voor haar leden?

De essenscia-medewerkers bieden de leden informatie, specifieke diensten en advies op maat. Daarnaast verdedigt essenscia de belangen van de sector op Europees, federaal en regionaal niveau. Ze doet dit door actief aanwezig te zijn bij de Cefic (European Chemical Industry Council), het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen), VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) en UWE (Union Wallone des Entreprises) en door deel uit te maken van verschillende raden en adviesorganen.

In de missie van essenscia staat duurzame ontwikkeling centraal: ” Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en grondstoffen, toegang tot gezondheidszorgen en voedsel- en watervoorziening. Chemie en life sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van de planeet. 

Ons innovatieve onderzoek is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten die een antwoord bieden op de grote, wereldwijde uitdagingen. Onze industrie is de sleutel tot een succesvolle toekomst en de continue verbetering van de levenskwaliteit.”

In de loop der jaren heeft de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences zich in België ontwikkeld tot een zeer gediversifieerde sector. De industriële activiteiten van onze bedrijven zijn zeer uiteenlopend. Ze zijn actief in de organische en anorganische basischemie, biotechnologie en kunststof- en rubberverwerking. Ze vervaardigen farmaceutische producten, producten voor de landbouw, verven, vernissen, lijmen, cosmetica, detergenten, en andere chemische producten. Kortom, onze sector is een van de belangrijkste industrietakken in België en een sterkmaker van de Belgische economie.

Dit rapport illustreert hoe de bedrijven binnen onze sector elke dag de missie van essenscia daadwerkelijk realiseren. De indicatoren onder de rubrieken ‘People, Planet en Prosperity’ tonen aan hoe deze bedrijven op een duurzame manier opereren. Onder ‘Products’ wordt duidelijk gemaakt hoe deze producten op een veilige en tegelijkertijd duurzame manier ingezet worden. Hier wordt vooral geïllustreerd hoe deze producten erin slagen om mee vorm te geven aan een duurzame samenleving en hoe zij helpen om de grote maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken.

www.essenscia.be

Het rapport 2015

Het rapport 2015

People
People
People
Zo counteren we de potentiële kennisuitstroom.
Planet
Planet
Planet
Een sector die zich inzet voor het milieu
Prosperity
Prosperity
Prosperity
Duurzaamheid creëert nieuwe opportuniteiten
Products
Products
Products
Duurzame oplossingen en producten ontwikkelen