splash_all

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) lanceerde in 2013 het ‘Ik BEN mee’-uithangbord. De doelstelling van deze campagne is de Vlaming voor te bereiden op de Bijna-Energieneutrale (BEN)-principes die vanaf 2021 op alle nieuwbouwprojecten van toepassing zullen zijn. Het ‘Ik BEN mee’ uithangbord is een initiatief van de Vlaamse overheid waarmee ze bouwheren wil erkennen die reeds vandaag doordachte keuzes rond energie maken. Om zo’n uithangbord te ontvangen, dien je eerst een energievriendelijk project of concept in te dienen dat vervolgens grondig gescreend wordt door de Vlaamse overheid.

Isofinish® was één van de eerste initiatieven die in de prijzen viel en de ‘ik BEN mee’-erkenning van het VEA ontving. Het is een initiatief van zes bouwmateriaalproducenten. Samen ontwikkelden zij een volledig innovatief concept rond buitengevelisolatie en –afwerking. Met hun idee slaagden zij erin de buitengevel van een woning heel wat energiezuiniger te maken. Dankzij dit nieuwe buitengevelconcept daalt niet alleen de energiekost, de esthetische waarde van het gebouw neemt ook nog eens toe. Het bijzondere aan het Isofinish®-concept is dat het een doorlopend isolatieschild oplevert. Doordat het schild niet onderbroken wordt, worden energielekken vermeden. Het is bovendien een concept dat toegepast kan worden bij zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten.

Een project zoals Isofinish® biedt het voordeel dat het de principes van Bijna-Energieneutraal (ver)bouwen bij kandidaatbouwers en -verbouwers in de kijker plaatst en op die manier de doelstellingen van het Vlaams Energie Agentschap meteen tastbaar maakt.

1430811835391_1366035565750