products sustainable use Campagne I prefer 30 NL

Het gebruik van wasmiddelen heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Het is dan ook omwille van die impact dat DETIC, COMEOS, de FOD Leefmilieu en een aantal andere partners een sensibiliseringsscampagne voeren waarmee ze zich specifiek tot de consument richten.

De campagne ‘I prefer 30’ heeft als doelstelling om bepaalde gewoonten rond het gebruik van wasproducten te veranderen en mensen aan te moedigen op een lage temperatuur te wassen. Welk voordeel dit biedt ? Het verlaagt de energiekosten en vermindert de CO2-uitstoot.

In 2014 bereikte deze campagne meer dan 2.420.823 mensen (20% van de Belgische bevolking).

IP30 op Facebook.
https://www.facebook.com/Iprefer30Belgique
https://www.facebook.com/iprefer30belgie

IP30 online
http://www.iprefer30.eu/be-fr
http://www.iprefer30.eu/be