Voor elk chemisch product dat op de markt wordt gebracht, informeren de chemische bedrijven het Belgisch Antigifcentrum over de gevaareigenschappen. Dit doen ze ten laatste 48 uur vooraleer het product op de markt komt. Deze wettelijke verplichting geldt zowel voor gevaarlijke mengels, gewasbeschermingsmiddelen, biociden als cosmetica.

Waarom doen ze dit? Omdat – niettegenstaande de waarschuwingen op het etiket – incidenten met chemische producten zich nog steeds zowel op het werk als thuis blijven voordoen. Een correcte en snelle doorstroming van informatie vanuit de chemische sector naar het Belgisch Antifgifcentrum is daarom essentieel. In 2014 waren er 5639 meldingen. Ze kwamen van 358 bedrijven.

De Europese Commissie wil dit soort informatie tussen de verschillende nationale antigifcentra harmoniseren om op die manier de informatie op internationaal niveau op elkaar af te stemmen. De chemische industrie geeft er de voorkeur aan om via een centrale aanmelding te werken. Deze aanmelding zou online gebeuren en automatisch doorstromen naar de relevante nationale antigifcentra. De samenstelling van cosmetische producten wordt trouwens al sinds 11 juli 2013 op Europees niveau aangemeld.

Het Belgisch Antigifcentrum is 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 070 245 245. Ongeveer de helft van de oproepen die ze ontvangen, heeft te maken met geneesmiddelen. 28% gaat over chemische producten, 5% over cosmetica en 4% over planten.

Bij een derde van de oproepen is een kind van 1 tot 4 jaar betrokken. Het is de leeftijd waarop ze op verkenning gaan en gevaarlijke producten die binnen hun bereik zijn, wel eens via de mond durven innemen en inslikken. Bij oproepen waar volwassenen bij betrokken zijn, gaat het meestal over situaties waar ze per vergissing een gevaarlijk product innemen of inademen. 42% van deze ‘ongevallen’ gebeurt via inhalatie of spatten op de huid of de ogen. Bij 50% van de oproepen gaat het over het inslikken van een gevaarlijke stof die in een (niet geëtiketteerde) fles of glas werd overgegoten. Houd dus steeds de producten, ook tijdens het gebruik, buiten bereik van kinderen en bescherm uzelf met handschoenen en/of veiligheidsbril.

Meer informatie over het Belgisch Antifigifcentrum vind je op www.antigifcentrum.be.