Developing talents creates chemistry 

Co-valent is het vormingsfonds van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. De naam is niet toevallig gekozen. Een covalente binding is namelijk een binding tussen atomen waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Als netwerkorganisatie verbindt het vormingsfonds verschillende partners rond een gemeen-schappelijke missie

Co-valent ondersteunt en stimuleert de competentie-ontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector.
Co-valent doet dit door – samen met de partners – te investeren in een duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere instroom in de sector. Hiervoor wordt gefocust op aangepaste opleidingen voor werkzoekenden en jongeren en een actieve begeleiding van kansengroepen.

De diensten die Co-valent aan bedrijven in de sector verleent, bestaan uit drie grote pijlers:

 • steun bij het ontwikkelen van een duurzaam loopbaanbeleid;
 • opleiding van werknemers in de sector;
 • subsidie voor gemaakte opleidingskosten.

Voor een duurzaam loopbaanbeleid

Werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Mensen met de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en blijven motiveren is bepalend voor het succes van de organisatie. Hiervoor is een doordacht loopbaanbeleid essentieel.

Co-valent ondersteunt werkgevers bij het realiseren van tal van HR-projecten door correcte informatie en gepersonaliseerd advies te geven. Het gaat bijvoorbeeld om competentiemanagement, loopbaanbeleid, peter-en meterschap, diversiteitsplannen, werkplekleren of onthaalbeleid. Via adviescheques kunnen KMO’s bovendien rekenen op financiële ondersteuning.

Een brede waaier van opleidingen rond eigentijdse thema’s

 • Kan een medewerker doorgroeien als hij een opleiding meet-en regeltechnieken volgt?
 • Zijn er in de organisatie medewerkers die de training heftruck nog moeten volgen?
 • Zou een nieuwe ploegbaas gebaat zijn met een cursus ‘coachend leidinggeven’?
 • Vraagt een medewerker al een hele tijd naar een vervolmaking van z’n kennis rond Excel?

Wilt u antwoord op deze vragen? Co-valent organiseert het hele jaar door zowel technische en sectorgerichte, als algemene opleidingen waar thema’s zoals sociale vaardigheden, leiderschap en IT aan bod komen. Deze opleidingen zijn bovendien gratis voor medewerkers die werken onder het paritair comité 116 (arbeiders) of 207 (bedienden).

Subsidies voor opleidingskosten

Bedrijven die zelf een opleiding organiseren met een interne trainer of een externe opleidingsverstrekker kunnen achteraf voor de kosten van de trainer en de loonkosten van de deelnemers een tussenkomst aanvragen bij Co-valent. Alle opleidingen die erop gericht zijn de competenties van werknemers te versterken en hun inzetbaarheid te verhogen komen namelijk in aanmerking voor subsidie.

Een aantal sprekende cijfers

 • In 2014 volgden meer dan 100 werknemers een gratis opleiding Heftruck via Co-valent.
 • In 2014 volgden 1792 werknemers uit de sector (goed voor bijna 30.000 uren) een gratis opleiding bij Co-valent.
 • 232 bedrijven maakten in 2014 gebruik van het gratis opleidingsaanbod.
 • In 2014 werden 327 subsidiedossiers uitbetaald aan werkgevers uit de sector.
 • 206.693 opleidingsuren in de bedrijven werden in 2014 gesubsidieerd door Co-valent.