De cosmetica-industrie in België hanteert de reclamecode van DETIC. Deze code werd uitgebreid met een charter dat een verantwoorde publiciteit en communicatie nastreeft. Door de tekst van dit charter te aanvaarden, erkent de cosmetica-industrie dat het belangrijk is dat reclame en commerciële communicatie over cosmeticaproducten op een deontologische en verantwoordelijke manier verloopt.

Via het charter verbindt de cosmetica-industrie zich ertoe om commerciële communicatie te voeren op een manier die conform is met de Europese en nationale reglementering maar ook met de zelfreglementering die van kracht is. De communicatie moet namelijk oprecht en eerlijk zijn en mag niet misleidend zijn. Ze moet de consument de informatie aanreiken waarmee hij een gefundeerde keuze kan maken.

Samengevat kan je stellen dat de doelstelling van het charter erin bestaat een gemeenschappelijk kader te creëren waarbinnen de publiciteit en commerciële communicatie rond cosmeticaproducten in Europa op een maatschappelijke verantwoorde manier plaatsvindt.

Link: Cosmetics Europe