employee trainig and education Sectorale opleidingsinstellingen ACTA en PlastIQ-1

Onze sector beschikt in Vlaanderen over twee sectorale opleidingscentra en draagt via het vormingsfonds Co-valent bij aan de financiering ervan. ACTA focust zich op de procesindustrie. PlastIQ doet dit op de kunststofverwerkingsindustrie.

ACTA

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=VAyOavCa7cU

Sinds enkele jaren is ACTA gevestigd in Brasschaat bij Antwerpen in een gloednieuw gebouw met state-of-the-art opleidingsinfrastructuur. Hier worden onder meer opleidingen over automatisering en procestechnologie georganiseerd. ACTA wil in de eerste plaats een optimale leersituatie creëren voor zowel de werknemer, de werkzoekende als de student. De inzet is namelijk om operatoren op te leiden die onmiddellijk inzetbaar zijn. De opleiding vindt dan ook plaats in een zo realistisch mogelijke setting waar veel aandacht aan het aspect veiligheid geschonken wordt.

Ook verschillende andere projecten rond werkplekleren worden ondersteund door ACTA. Zo kunnen vele jongeren uit de laatste jaren van het secundair onderwijs kennismaken met de installaties en de werking van de chemische industrie.

PlastIQ

PlastIQ werd opgericht door de sociale partners uit de sector en zet in op competentieontwikkeling van zowel de huidige als toekomstige werknemers binnen de kunststofindustrie. Nieuwe producten en technieken ontwikkelen zich zo razendsnel dat acties op maat van de sector steeds belangrijker worden. Dit geldt zowel voor het opleidingsaanbod voor werknemers als voor de kunststof-opleidingen in het onderwijs. PlastIQ werkt op beide terreinen.

Enerzijds wordt er werk gemaakt van het ontwikkelen van een kwaliteitsvol opleidingsaanbod voor werknemers en werkzoekenden. Dit gebeurt in samenspraak met de partners die hen vertegenwoordigen. Anderzijds wordt er ook nauw samengewerkt met het onderwijs. Zo werden er bijvoorbeeld vier centrumscholen uitgerust met moderne infrastructuur op het vlak van kunststofverwerkingsmachines. Via dit project krijgen elk jaar meer dan 1.000 leerlingen vanuit heel Vlaanderen de kans om opleidingen rond de verschillende verwerkingstechnieken te volgen. Dankzij een samenwerking met de VDAB kunnen vanuit deze locaties ook trainingen voor werkzoekenden georganiseerd worden.

In 2015 werd ook het KIEM-project (Kunststof Is Een Missie) gelanceerd. Dit is een duaal leertraject voor werkzoekenden waarbij leren in het opleidingscentrum (het VDAB-competentiecentrum of één van de centrumscholen) afgewisseld wordt met werkplekleren in een bedrijf. Tijdens dit traject komen zowel kunststoftechnieken als algemene technische vaardigheden aan bod. Het objectief van deze opleidingsinitiatieven is eenduidig. De inzet is duidelijk dat afgestudeerden zo snel mogelijk binnen de sector aan de slag kunnen. De resultaten zijn dan ook hoopgevend. Van de eerste lichting afgestudeerden heeft 100% daadwerkelijk een job binnen de sector.