Nomacorc Select Bio is er als eerste ter wereld in geslaagd om een kurken wijnstop te ontwikkelen die geen CO2-voetafdruk nalaat. Het is een kurk die gemaakt wordt van recycleerbare, plantaardige polymeren.

Hoe werkt dit in de praktijk? Het proces begint in Brazilië waar suikerrietplantages CO2 uit de atmosfeer halen en omzetten in suiker. Het suikerriet wordt dan geoogst; de suiker wordt gefermenteerd tot bio-alcohol die dan gewoonlijk als bio-brandstof gebruikt wordt.

In dit voorbeeld, dient bio-alcohol als een hernieuwbare grondstof voor biopolymeren. Om tot dit resultaat te komen, zet Braskem, de onderaannemer in Brazilië, bio-alcohol om in bio-ethyleen. Vervolgens wordt deze stof gepolymeriseerd tot bio-polyethyleen. Dit proces vindt plaats in conventionele productieapparaten.

De bio-polyethyleen wordt dan naar Nomacorc vervoerd waar het gebruikt wordt om met 100% duurzame energie Select Bio kurken doppen te produceren. Op het einde van dit productieproces, worden de Select Bio doppen getransporteerd naar wijngaarden waar de wijn op flessen getrokken wordt.

De kurken doppen van de wijnflessen die door de consument gekocht worden, zullen – na het openen van de fles – weggegooid worden. Maar het Nomacorc Select Bio materiaal kan 100% gerecycleerd worden via de polyethyleen afvalstroom. Mochten deze kurken doppen echter terechtkomen bij het huishoudelijk afval dat verbrand wordt, dan kunnen zij als waardevolle energiebron dienen die warmte en elektriciteit genereert. En de CO2 die tijdens de bij verbranding vrijkomt, kan door suikerrietplanten opnieuw gebonden worden zodat de hele cyclus opnieuw kan beginnen.