productveiligheid VLARIP WALRIP NL-02 productveiligheid VLARIP WALRIP NL-03

Begeleidingsprojecten essenscia blijven een succes

Sinds 2007 begeleidt essenscia kmo’s bij de toepassing van REACH en CLP, de verplichte informatie en communicatie over risico’s en gevaren van chemische producten.

Hiervoor zet essenscia twee regionale projecten in:

  • Vlaanderens REACH Implementatie Projecten (VLARIP) en
  • Wallonie Reach Implementation Programme (WALRIP)

Ervaringsuitwisseling staat in beide projecten centraal.

De projecten ondersteunen kmo’s bij onder meer:

  • de registratiedeadlines van REACH en andere REACH verplichtingen
  • de opmaak van veiligheidsinformatiebladen voor de gebruiker
  • het indelen van gevaarlijke stoffen en mengsels volgens CLP
  • de verplichtingen voor nanomaterialen

Jaarlijks nemen een 45-tal bedrijven actief deel aan VLARIP, onder begeleiding van 11 peterbedrijven. Aan WALRIP namen 70 bedrijven deel. De evaluatie van deze twee projecten bracht een grote tevredenheid bij de deelnemers aan het licht.

essenscia werkt ook samen met Fedustria en Centexbel in het TEXCHEM project voor een duurzaam en veilig gebruik van chemische producten in de textielsector. Hieraan nemen een 40-tal textielbedrijven en hun toeleveranciers deel.