products sustainable use gewasbeschermingsmiddelen tuinier

Onze tuinen zijn een waardevolle habitat voor mens en voor dier. Veel mensen vinden het fijn om in de tuin te werken, te lezen, met de kinderen te spelen, eigen groenten te kweken … Tuinen zijn eveneens geliefkoosd terrein voor vogels, bijen, vlinders …

Al dat tuinplezier kan echter ernstig verstoord worden door schadelijke insecten, schimmels of onkruiden. Als tuinier heb je de vrijheid te kiezen hoe je je hiertegen beschermt en welke middelen je inzet om bepaalde plagen te bestrijden. Dit kan met mechanische middelen (vb. wieden of schoffelen), biologische methodes (vb. nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes inzetten) of op een chemische manier (vb. gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Dit is het IPM-principe (integrated pest management) of geïntegreerd toepassen van verschillende technieken om de tuin optimaal te beschermen!

De gewasbeschermingsmiddelen die door de particulier gebruikt worden, zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De gewasbeschermingssector is één van de meest gereguleerde van Europa. Een middel komt pas op de markt na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling, streng gereglementeerde studies die de industrie moet aanleveren, € 200 miljoen investering in testen en proeven en een uitgebreide evaluatie door de overheid. Er is met andere woorden een hele set van maatregelen die garant staan voor de veiligheid van de producten die correct – zoals aangegeven op het etiket – gebruikt worden.

Op 18 augustus 2014 werden de gewasbeschermingsmiddelen gesplitst. De producten die voor het professioneel gebruik bestemd zijn, krijgen een letter P op het etiket. De producten die voor niet-professionele doeleinden gebruikt worden, moeten aangeduid worden met de letter G. Via deze maatregel wil men de tuinliefhebbers nog beter beschermen. Voortaan hebben niet-professionele gebruikers enkel nog toegang tot garden producten die aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moeten ze over kindveilige doppen beschikken maar ook over doseersystemen waarmee de consument de precieze dosis kan bepalen. Het voordeel hiervan is dat hij enkel de hoeveelheid uitgiet die hij nodig heeft en dat deze gebruiksklare producten niet langer gemengd hoeven te worden met water maar onmiddellijk gebruikt kunnen worden. Andere voorwaarden zijn kleine verpakkingen (vb. 150ml) en etiketten die alle nuttige informatie bevatten. Het gebruik van kleine verpakkingen vermijdt de verspilling van producten.

products sustainable use gewasbeschermingsmiddelen tuinier 2

De gewasbeschermingsindustrie innoveert aan een hoog tempo: 8% van de omzet gaat jaarlijks naar Research & Development. Nieuwe moleculen en nieuwe formuleringen worden ontwikkeld om de impact van de producten op het milieu te verminderen en de veiligheid voor de consument te verhogen.

Dat de veiligheid voor de consument gestegen is, bewijst de PRIBEL-studie (Pesticide Risk Indicator for Belgium) die Phytofar door UGent liet uitvoeren. Uit deze studie blijkt dat de totale negatieve impact sterk gedaald is. De negatieve impact op waterorganismen ging met 20% achteruit. Maar ook de mogelijk nadelige gevolgen voor de gebruiker daalden met 55% . Voor de bijen is in de periode van 2005 tot 2012 deze negatieve impact met maar liefst 60% gedaald.

Dat gewasbeschermingsmiddelen steeds milieuvriendelijker worden, komt door de inspanningen die de overheid en de industrie geleverd hebben. De toxische middelen werden vervangen door minder toxische middelen en er werd zwaar geïnvesteerd in een veiliger gebruik. De grote uitdaging voor de industrie zal erin bestaan middelen op de markt te brengen die alsmaar minder toxisch zijn maar toch dezelfde efficiëntie blijven garanderen.

Vanaf 25 november 2015 hebben de verkopers in de winkelpunten een fytolicentie nodig. Dit is een certificaat dat bewijst dat ze over de juiste kennis rond gewasbeschermingsmiddelen beschikken en dus ook het juiste advies hierover aan de consument kunnen geven. Phytofar en Comeos zullen ook een call center en website voorzien waarmee ze de particulier op een optimale manier adviseren over het correct en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.