Greenwal, het Waalse centrum voor excellentie, brengt alle actoren die rond duurzaam bouwen actief zijn, samen. Het opzet van dit centrum? De renovatie- en bouwsector een boost geven en bruggen slaan tussen de opleiding, het onderzoek en de innovatie die binnen dit domein plaatsvinden.

Greenwal startte z’n activiteiten in 2013. In 2016 vestigen ze hun hoofdkantoor officieel in een totaal nieuwe faciliteit waarvan de eerste symbolische steen in mei 2015 gelegd werd. Deze vestiging omvat 4.000m² die benut worden voor kantoorruimte, werkplaatsen, conferentie- en demonstratielokalen.

Greenwal is een initiatief van de Alliantie Werk-Milieu van het Waalse Gewest. Het heeft als doelstelling economische kansen en werkgelegenheid te creëren door in te zetten op de verbetering van het milieu.

De Alliantie Werk-Milieu streeft ernaar dat de bouwsector de overgang maakt naar een duurzamere manier van bouwen en renoveren. Dit is mogelijk dankzij de isolatie en de verbeterde energie-efficiëntie van gebouwen.

Als ondertekenaar van de Alliantie en belangrijke economische speler op het vlak van innovatie en productie van efficiënte bouwmaterialen, heeft essenscia wallonie deelgenomen aan de realisatie van het Alliantie-programma en de oprichting van het centrum voor excellentie, Greenwal.