Een uniek product

Kitozyme is een Luikse KMO die actief is in de biochemische en gezondheidssector. Vanuit hun ambitie om een alternatieve oplossing te vinden voor de traditionele productie van chitosan die gebaseerd is op de schalen van schaaldieren, ontwikkelde KitoZyme een innovatieve technologie om niet-dierlijke, bijzonder zuivere chitosan te produceren. Meer nog, deze chitosan wordt uitsluitend vervaardigd uit stoffen die van duurzame, niet-genetisch gemodificeerde bronnen afkomstig zijn en waar er geen synthetische manipulatie aan te pas komt.

KitoZyme heeft de werkwijze die ze hiervoor hanteren gepatenteerd. Het gaat over de productie van diervrije biopolymeren, meer bepaald chitosan, chitine-glucan en de derivaten hiervan.

Voor een betere gezondheid
Chitosan is een stof die afkomstig is uit niet-eetbare paddestoelen. Het is de belangrijkste component die terug te vinden is in voedingssupplementen die door Kitozyme in deze drie domeinen geproduceerd worden:

  • gewichtscontrole;
  • en gezonde spijsvertering;
  • cardiovasculaire gezondheid.


Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling was altijd al een belangrijke drijfveer bij KitoZyme.

1. Al van bij het ontstaan van het bedrijf …
Dit blijkt uit de valorisatie van de bijproducten die voortkomen uit de productie van citroenzuur en eetbare paddenstoelen. Op dit vlak werkt KitoZyme samen met grote spelers die deze bijproducten kopen om er echte innovatieve biopolymeren met een belangrijke toegevoegde waarde mee te vervaardigen.

2. … en dat is zo gebleven.
Deze benadering heeft een heel aantal belangrijke verwezenlijkingen met zich meegebracht zoals:

  • de geleidelijke afbouw van het gebruik van ethanol in het productieproces:
  • de waardering voor de bijproducten-> 15% vermindering van de organische belasting in afvalwater;
  • duurzame verpakking;
  • afval sorteren om het te recycleren (bv. 1.800 kg / jaar van plastic folie, 1.500 pallets / jaar etc.)