Kunststoffen zetten in op circulaire economie

Het CORE project (Controlled Recycling) van Federplast, Febem en VKC richt zich op een gecontroleerde recyclage in de industriële waardeketens die gerecycleerde materialen aanleveren en/of inzetten in de productie van kunststoffen en/of textielvezels. De projectpartners streven ernaar minder post-consumer kunststofafval te verbranden met energierecuperatie en meer te recycleren. Op de website http://www.werecycle.be worden de diverse initiatieven voor de selectieve ophaling en recyclage van kunststoffen op een interactieve manier in kaart gebracht en toegelicht.

Om de kwaliteit van kunststofrecyclaat en de hoeveelheid recyclaat in een product te kunnen borgen, werd binnen CORE een nieuw certificatiesysteem ontwikkeld, QA-CER. De certificatie is gebaseerd op ISO9001 en wordt door BQA (Belgian Quality Association) uitgereikt. Dit QA-CER kwaliteitsysteem toont aan dat bij een kwaliteitsvolle ophaling en recyclage de secundaire grondstoffen gelijkwaardig zijn aan ‘virgin’ grondstoffen en op dezelfde manier kunnen worden ingezet in de kunststofverwerking. Deze hoogwaardige recyclage is noodzakelijk om tot een echte circulaire economie te komen.