home > People > Arbeidsongevallen

Veiligheid op de werkvloer blijft topprioriteit

  • Voor de sector blijft de veiligheid van werknemers een topprioriteit. Dit resulteert in de aanhoudende dalende trend van het aantal arbeidsongevallen in de chemische industrie en life sciences.
  • Volgens het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt de frequentiegraad* van arbeidsongevallen in de chemische industrie, kunststoffen en life sciences industrie geraamd op 10,1 per miljoen gewerkte uren in 2013. Hiermee ligt de frequentiegraad bijna de helft lager dan in de verwerkende industrie in haar geheel. Binnen de sector verschillen de cijfers echter naargelang van de deelsector.
  • De veiligheidsinstructies die gelden voor de werknemers in de sector, gelden evenzeer voor de onderaannemers (strenge selectie, evaluatie vóór en na interventie, regelmatige controles, …). Volledige en betrouwbare veiligheidsstatistieken inzake arbeidsongevallen bij onderaannemers in de sector zijn momenteel niet beschikbaar.

*De frequentiegraad is de verhouding van het totale aantal ongevallen met de dood of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag tot gevolg, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1 000 000.

Initiatieven van de sector

Veiligheid: continu agendapunt bij Indaver

Indaver pleit voor een algemene gedragscultuur rond veiligheid. Want het is enkel door voortdurend aan veiligheid te werken dat men de werknemers, de onderaannemers en de bezoekers zo optimaal mogelijk kan beschermen. Veiligheid is een thema dat continu aandacht vraagt al was het maar om te voorkomen dat medewerkers in routine verglijden.

Indaver heeft een groepsbrede campagne lopen waarmee ze het veiligheidsbewustzijn wil verhogen. De belangrijkste elementen van de campagne zijn: affiches over veiligheidsthema’s in combinatie met veiligheidstoolboxen; vestigingsbezoeken door het Internationaal Managementteam en de Regionale Managementteams om medewerkers aan te moedigen het veiligheidsgedrag op de werkvloer in alle openheid te bespreken en – last but not least – een oproep aan de medewerkers om met ideeën naar voren te komen waarmee de veiligheid verder kan verbeterd worden. Deze aanpak levert resultaten op. De veiligheidstrend die gebaseerd is op het jaargemiddelde van het aantal incidenten met werkverlet en op de veiligheidsindex, toont de voorbije 3 jaar een verbetering.

Read More

Solvay zet met ‘behavioral safety’ in op maximale veiligheid

De veiligheid van werknemers is van primordiaal belang. Solvay investeert dan ook aanzienlijk in arbeidsveiligheid en organiseert regelmatig opleidingen rond dit thema. Statistieken over het aantal en het soort ongevallen en incidenten worden voortdurend opgevolgd en geanalyseerd. Eén van de mogelijke manieren om verdere verbeteringen te kunnen realiseren, is in te spelen op het gedrag van de werknemers, de zogenaamde ‘behavioral safety’. Dit is een programma dat werknemers stimuleert om de veiligheid op het werk te maximaliseren. Op hun site in Neder-over-Heembeek ging Solvay van start met het POP-programma (programme d’observation preventive).

arbeidsongevallen Solvay behavioral safety programma-1

Het POP-programma vertrekt vanuit een positieve benadering. Het focust op sensibilisering en wil werknemers bewust maken van hun eigen risicogedrag. Het personeel wordt dan ook aangesproken over zowel veilig als onveilig gedrag. Het is dankzij deze dialoog dat men risicogedrag preventief kan aanpakken en samen aan een veilige werkomgeving kan werken.

Door constructief samen te werken rond veilig gedrag en door op die manier zo maximaal mogelijk risico’s in te perken, ontstaan bovendien positieve voorbeelden die inspirerend werken voor andere teams. Deze POP-observaties worden gerapporteerd in een eenvoudige online tool die voor alle werknemers toegankelijk is.

Read More