home > People > Beroepsziekten

Dalend aantal aangiften van beroepsziektes

Naast de veiligheid is ook de bescherming van de werknemers tegen de blootstelling aan chemische stoffen van cruciaal belang. Volgens de officiële statistieken van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), ligt het aantal werknemers in de chemische industrie en life sciences die door arbeidsgeneesheren of preventieadviseurs officieel aangegeven werden als mogelijk slachtoffer van een beroepsziekte bijzonder laag. In 2013 werden 39 dossiers ingediend of amper 1% van het totaal aantal aangiften voor beroepsziekten in België.

De stijging die waargenomen werd in 2010-2012 wordt verklaard door, enerzijds, een meer intensieve sensibiliseringscampagne (congressen, elektronische nieuwsbrieven, …) gevoerd door het Fonds voor de Beroepsziekten bij het medisch korps rond een betere aangifte en, anderzijds, de stijgende aanvraag met betrekking tot gewrichts-, spier en pezen pathologie (peesontsteking, rugklachten, carpal tunnel) en auditieve problemen. De stijging is geenszins toe te wijzen aan verhoogde blootstelling van de werknemers aan chemische stoffen.

Initiatieven van de sector

Gezondheid: steeds meer een bedrijfsprioriteit

gezondheidsinitiatieven bij occupational health

Gezonde medewerkers zijn een grote troef voor een onderneming. Bedrijven nemen dan ook allerlei initiatieven om de gezondheid van hun medewerkers te vrijwaren. Sommige bedrijven zetten in op een gezonde levensstijl in het algemeen en promoten gezond eten en voldoende bewegen. Andere bedrijven richten zich tot specifieke doelgroepen zoals mensen die in ploegen werken. Hier ligt de nadruk vooral op een gezond evenwicht tussen slapen, eten en bewegen. Daarnaast zijn er ook bedrijven die zich op één gezondheidsrisico focussen en op dit vlak concrete initiatieven nemen.

Iedereen heeft zich wel al eens voorgenomen om aan z’n gezondheid te werken maar vaak blijft dit bij een goed voornemen. Bij Monsanto is men zich hiervan bewust en wil men z’n medewerkers helpen om hun voornemens in daden om te zetten. Voor het tweede jaar op rij biedt Monsanto z’n medewerkers het ‘Ichange2’ programma aan. De medewerker kan beroep doen op een internetcoach die hem helpt de stap naar een gezonder leven te zetten en die hem begeleidt om deze gezonde levensstijl ook vol te houden. Via Ichange2 kan de medewerker zich laten bijstaan om beter te slapen, meer te bewegen, evenwichtiger te eten, te stoppen met roken, minder te drinken, stress beter te beheersen, beter in z’n vel te zitten of om z’n gewicht onder controle te krijgen. Gezondheid is duidelijk een prioriteit bij Monsanto. Medewerkers worden aangemoedigd om deel te nemen aan Antwerp 10 Miles, 1000 km Kom op tegen kanker, Dragon race … en een gezonde ‘Ichange’ maaltijd staat geregeld op het programma.

Ook Solvay moedigt z’n medewerkers aan om gezond te eten en voldoende te bewegen. Via WellBe, een gepersonaliseerd webplatform, kan de werknemer beroep doen op een virtuele coach. Hoe werkt dit? De begeleiding start met de invoer van je gepersonaliseerde gegevens en de doelstelling die je wil bereiken: je fysieke conditie op peil houden, je gewicht onder controle houden, gezonder gaan leven, enzovoort. Afhankelijk van jouw doelstelling geeft de coach je advies op maat. Wat gezonde voeding betreft, organiseert Solvay informatiecampagnes. Ook initiatieven zoals de 20 km van Brussel worden binnen de organisatie gepromoot. Ze bevorderen trouwens niet alleen de gezondheid maar ook de groepsdynamiek.

BASF doet aan heel wat gezondheidspromotie voor medewerkers die in ploegen werken. De onregelmatige uren die hiermee gepaard gaan, vragen een aangepaste levensstijl. Je kan het vergelijken met topsport. Het is geweten dat topsporters hun manier van leven moeten aanpassen om hun inspanningen te compenseren. Voor mensen die onregelmatige uren werken geldt dit ook. Ze moeten hun slaappatroon en maaltijden aanpassen en beweegmomenten zorgvuldig organiseren zodat hun lichaam niet overbelast wordt. Vanuit die optiek besloot BASF om het gezondheidsproject, B-Fit@BASF te starten. Het project focust zich op drie punten: ‘slapen in shift’, ‘eten in shift’ en ‘bewegen in shift’. Rond deze thema’s vonden 380 workshops plaats. In totaal namen 73% van de medewerkers die in ploegen werken, deel aan deze workshops. De reacties waren in het algemeen positief.

Evonik werkt vooral rond een programma dat zich focust op het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen. Reeds voor de derde keer kunnen alle werknemers zich laten screenen op hun cardiovasculair risico. Dit is een kansberekening die uitdrukt hoeveel kans je maakt om de volgende 10 jaar getroffen te worden door een aandoening van hart en/of bloedvaten. Hiervoor worden de werknemers onderzocht op een aantal factoren waarvan bewezen is dat ze het risico verhogen: bloeddruk, totale cholesterol, ‘goede’ cholesterol (HDL) en diabetes. Dankzij dit programma krijgen de deelnemers nuttige informatie over hun gezondheid.

De KMO Quality Assistance heeft eveneens een gezondheidsplan opgesteld voor haar medewerkers. Alle details hierover kunt u ontdekken via deze link.

Deze voorbeelden tonen aan dat onze sector heel wat investeert in de gezondheid van z’n medewerkers. Met sensibilisering kan er heel wat bereikt worden maar de consequente opvolging van de stappen die medewerkers zetten om gezond te gaan leven is hierbij essentieel. Net zoals een gevarieerd programma rond het thema gezondheid dit ook is. Voor sommige medewerkers is bewustwording voldoende om de switch naar een gezonde levensstijl te zetten. Voor anderen is het vooral de blijvende aanmoediging om gezond te leven die het verschil maakt.

Read More

Een HR-plan als waarborg voor welzijn op het werk

Quality Assistance S.A. draagt bij tot de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en zorgt ervoor dat de samenleving zo snel mogelijk toegang krijgt tot de geneesmiddelen van morgen! Het is vanuit deze dynamische ingesteldheid dat dit bedrijf in januari 2015 de uitdaging aangegaan is: ‘Een schakel in de ontwikkeling van 500 innovatieve geneesmiddelen vanaf nu tot in 2020’.

Het spreekt voor zich dat de gezondheid van haar medewerkers voor deze innovatieve KMO eveneens een prioriteit is. In 2014 is dit bedrijf met een uitgebreid HR-plan gestart. Er werden een reeks middelen voorzien waarmee het werkklimaat en het algemeen welzijn verder geoptimaliseerd konden worden. Zo was er een persoonlijk ontwikkelingsplan en een maandelijks tevredenheidsonderzoek. Maar er werden ook een aantal voordelen ter beschikking van de medewerkers gesteld die het leven van alledag aangenamer maken. De voorstudie die tot dit programma leidde, maakte namelijk duidelijk dat er nood was aan een evenwicht tussen het werk en privéleven en dat dit evenwicht een impact op de gezondheid kon hebben.

Het idee van een gemeenschappelijke sportactiviteit was geboren. Er werd een lopersclub ‘CAP’ (‘course à pied’ voor de niet-ingewijden), opgericht. Deze groep mensen wordt gecoacht door vier medewerkers die de trainingen voor hun rekening nemen. Van de 148 werknemers die het bedrijf telt, zijn er vijftig lid van deze club. Dat dit initiatief een impact op de gezondheid heeft, is evident. Maar er is meer, het versterkt de samenhang van het team en creëert ook banden tussen afdelingen die verder van elkaar staan.

‘Ik vind het een heel leuk initiatief van QA. We praten (wanneer dat mogelijk is) met de collega’s over andere zaken dan het werk. Sport laat je toe om na een werkdag je hoofd leeg te maken en het feit dat je dit samen doet, werkt voor mij zeer motiverend.’ A.G.

‘Het is goed voor je conditie en je gezondheid. De omgeving waarin we oefenen is idyllisch. Dankzij   de uurregeling hoef je je dagelijks schema niet door elkaar te schudden… Bovendien is het leuk om wat tijd met je collega’s buiten het werk door te brengen.’ F.B.

Read More