home > People > Mobiliteit

Vrijwillige maatregelen om de mobiliteit te bevorderen

Woon-werk mobiliteit van de werknemers

  • Driekwart van de werknemers gebruikt de wagen als hoofdtransportmiddel (carpooling uitgesloten) om naar het werk te gaan. Dit percentage is vergelijkbaar met de industrie in zijn geheel, maar blijft significant hoger dan de totale economie (67%). 8,6% van de werknemers in de sector doen aan carpooling. Dit is ruim het dubbel van het Belgische gemiddelde (3,4%). 12,5% van de ondernemingen in de sector hebben een carpoolschema, ver boven het Belgische gemiddelde (5,9%).
  • De populariteit van het openbaar vervoer blijft laag bij werknemers in de sector. Slechts 2% van de werknemers maken gebruik van trein, bus, metro of tram t.o.v. 16% voor alle ondernemingen in België globaal genomen. Het systeem van openbaar vervoer is niet aangepast voor dienstverlening van clusters en productiesites in afgelegen zones of het arbeidsregime in de sector (shiftregime, nachtarbeid). Ongeveer 35% van de werknemers in de chemische industrie en life sciences werkt in een ploegensysteem vergeleken met 14% gemiddeld in België.
  • Om een oplossing te bieden voor deze problematiek hebben een aantal ondernemingen een systeem van collectief transport georganiseerd voor hun werknemers (8,8% in de sector t.o.v. 6,2% in de verwerkende industrie). Zo reizen bijna 2.500 werknemers in de sector van de woon- naar hun werkplek via een transport georganiseerd en gefinancierd door de werkgever 1,9% in de verwerkende industrie en 0,8% in België globaal genomen.
  • 7,3% van de werknemers maakt gebruik van de fiets in de sector. Dit is de derde meest populaire transportmodus voor werknemers in de sector, na de wagen en carpool. Ongeveer 60% van de ondernemingen hebben douches en kleedruimtes voorzien voor hun werknemers en meer dan 2/3 beschikken over overdekte fietsstallingen. Veiligheid van fietsers blijft echter een bezorgdheid. Een potentiële maatregel is de verbetering van de weginfrastructuur in de nabijheid van productiesites.