home > People > Opleidingsniveau

Hoogopgeleide en gespecialiseerde werknemers

  • De chemische industrie en life sciences biedt zeer gevarieerde jobs aan die vaak een hoog opleidingsniveau en gespecialiseerde werknemers vereisen om onder meer te voldoen aan de complexe productieprocessen, de hoge normen op het vlak van O&O in een innovatieve sector, de nodige commerciële vaardigheden gecombineerd met wetenschappelijke kennis, enzovoort.
  • 46% of bijna de helft van al wie in de chemie en life sciences tewerkgesteld is, heeft een diploma hoger onderwijs behaald (universiteit en hogescholen), waarvan 28% een masterdiploma (of hoger) en 18% een professioneel bachelorsdiploma. Dit percentage ligt een stuk hoger dan in de verwerkende industrie in haar geheel (30% in 2013).
  • Voorts heeft ongeveer 41% van de werknemers een diploma hoger secundair onderwijs. In deze categorie vinden wij de technische profielen die in de proces- en productieactiviteiten ingezet worden, zoals meet- en regeltechnicus, procesoperator, elektromechanicus, … Jongeren met dit profiel blijven ook in de toekomst kansen hebben in de chemische industrie gezien de hoge vervangingsvraag. De laatste vijf jaar is de instroom in de SE-n-SE opleiding chemische procestechnieken verdrievoudigd.