home > People > Procesveiligheid

Procesveiligheid: een essentieel onderdeel van het opleidingstraject

procesveiligheid-foto

Het kan niet voldoende onderstreept worden hoe belangrijk procesveiligheid binnen de chemische sector is. Hoe komt men tot een performant process safety management systeem? Een essentieel onderdeel van zo’n systeem is alvast dat men doorheen de ganse organisatie geïntegreerde opleidingen voorziet.

Binnen dit kader neemt essenscia een aantal initiatieven. Hierbij streeft men naar een goed evenwicht tussen academische opleidingen, samenwerkingen met de industrie en ervaringsuitwisselingen. Het opleidingstraject bestaat uit een combinatie van zowel korte
als langere opleidingen.

Wat doet essenscia hierbinnen precies? De federatie investeert in een geïntegreerde opleiding rond procesveiligheid. essenscia draagt namelijk bij tot de master-na-masteropleiding rond Process Safety Engineering die door de KU Leuven gefaciliteerd wordt. Hieruit worden twee korte programma’s gedistilleerd: de Advanced Course on Process Safety en een Athens Course on Process Safety. Aan beide opleidingen namen het voorbije jaar zo’n 120 studenten deel. De eerste opleiding richt zich tot medewerkers uit de industrie. De tweede tot toekomstige master studenten in Engineering uit het Athens-netwerk.

Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat er ervaring uitgewisseld wordt tussen de bedrijfsexperten. essenscia organiseert dit uitwisselingsproces via de Delta Process Academy (DPA) in Vlaanderen en de Club Sécurité des Procédés in Wallonië. Het gaat om 4 tot 6 workshops per jaar die als doel hebben om binnen de sector ervaringen rond procesveiligheid en incidenten te delen. Omdat er op de industriële sites vaak beroep gedaan wordt op onderaannemers, maken ook zij deel uit van de ervaringsuitwisseling. Het DPA-initiatief bereikt jaarlijks 260 specialisten en de Club Sécurité des Procédés verenigt een vijftigtal experten.

Een andere belangrijke schakel die noodzakelijk is voor een performante procesveiligheid op de sites, zijn de operatoren. essenscia ondersteunt– in samenwerking met Acta en Co-valent – een opleiding die zich specifiek tot de operatoren richt. Het is een driedaagse opleiding die de theorie van enkele belangrijke begrippen rond procesveiligheid aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden duidelijk maakt. Op die manier worden termen zoals HAZOP, LOPA en SIL begrijpbaar en tastbaar voor iedere werknemer.

In de realiteit zijn het vaak kleine oorzaken die aan de basis liggen van incidenten. Daarom is het belangrijk deze kleine oorzaken tijdig te identificeren zodat ze geen problemen kunnen veroorzaken. Het engagement van iedereen in de organisatie is dan ook cruciaal. Dit soort betrokkenheid kan je pas tot stand brengen wanneer de opleidingen geënt zijn op duidelijke normen, wanneer ze gebaseerd zijn op realistische risicoanalyses en wanneer ze regels rond procesveiligheid verhelderen.

De huidige opleidingen worden geëvalueerd op het vlak van inhoud en leermethode. Naar de toekomst toe wordt er onderzocht hoe de inhoud verder uitgebreid kan worden met onderwerpen zoals crisisbeheer. Er wordt eveneens gekeken hoe deze opleidingen in een Europees of internationaal verband kunnen gerealiseerd worden.

Getuigenis van een student van ‘Politecnico di Milano’:

“I really liked the Athens week in Leuven. It was a very friendly environment in a beautiful historical city. I already had a background on the topic (Safety Engineering), but I gained more insights and increased my knowledge on the subject. The social program was great! It gives a good idea of student life in Leuven. Everyone was nice. I spent a great week in Leuven. And also the coffee and cake were great :-)”

Initiatieven van de sector

Een club van experts die zich toeleggen op procesveiligheid

Een club van experts die zich toeleggen op procesveiligheid

Procesveiligheid is van vitaal belang voor de sector van de chemie en life sciences. Het is dan ook om die reden dat essenscia Wallonië, Chilworth (Dekra) en Vinçotte, twee organisaties die actief zijn op het vlak van ‘veilige industriële processen’, de Club Sécurité des Procédés (Club Procesveiligheid) opgericht hebben. Zij willen namelijk bedrijven informeren over de recentste ontwikkelingen op het vlak van procesveiligheid en een netwerk tot stand brengen waarbinnen kennis over dit thema vlot uitgewisseld kan worden. Meer info op deze site

Dit zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die deze club die al meer dan 50 leden telt, bespreekt: corrosiebeheer van de installaties, keuze van de prestatie-indicatoren of elektrostatische gevaren.

De Club Sécurité des Procédés (Club Procesveiligheid) staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in procesveiligheid in welke sector ook. Deze club vormt een ideaal platform waarbinnen je ervaringen kan uitwisselen. Drie keer per jaar worden er vergaderingen georganiseerd. Deze bijeenkomsten bieden de deelnemers de kans nieuwe kennis te verwerven op basis van de expertise van de andere leden en voorstellen in te dienen rond thema’s voor de volgende vergaderingen.

Voor meer informatie, kan je terecht op deze site 

Read More

Delta Process Academy : samen voor procesveiligheid

Het kan niet voldoende onderstreept worden hoe belangrijk procesveiligheid binnen de chemische sector is. Hoe komt men tot een performant process safety management systeem? Een essentieel onderdeel van zo’n systeem is alvast dat men doorheen de ganse organisatie geïntegreerde opleidingen voorziet.

Binnen dit kader neemt essenscia een aantal initiatieven. Hierbij streeft men naar een goed evenwicht tussen academische opleidingen, samenwerkingen met de industrie en ervaringsuitwisselingen. Het opleidingstraject bestaat uit een combinatie van zowel korte
als langere opleidingen.

Wat doet essenscia hierbinnen precies? De federatie investeert in een geïntegreerde opleiding rond procesveiligheid. essenscia draagt namelijk bij tot de master-na-masteropleiding rond Process Safety Engineering die door de KU Leuven gefaciliteerd wordt. Hieruit worden twee korte programma’s gedistilleerd: de Advanced Course on Process Safety en een Athens Course on Process Safety. Aan beide opleidingen namen het voorbije jaar zo’n 120 studenten deel. De eerste opleiding richt zich tot medewerkers uit de industrie. De tweede tot toekomstige master studenten in Engineering uit het Athens-netwerk.

Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat er ervaring uitgewisseld wordt tussen de bedrijfsexperten. essenscia organiseert dit uitwisselingsproces via de Delta Process Academy (DPA) in Vlaanderen en de Club Sécurité des Procédés in Wallonië. Het gaat om 4 tot 6 workshops per jaar die als doel hebben om binnen de sector ervaringen rond procesveiligheid en incidenten te delen. Omdat er op de industriële sites vaak beroep gedaan wordt op onderaannemers, maken ook zij deel uit van de ervaringsuitwisseling. Het DPA-initiatief bereikt jaarlijks 260 specialisten en de Club Sécurité des Procédés verenigt een vijftigtal experten.

Een andere belangrijke schakel die noodzakelijk is voor een performante procesveiligheid op de sites, zijn de operatoren. essenscia ondersteunt– in samenwerking met Acta en Co-valent – een opleiding die zich specifiek tot de operatoren richt. Het is een driedaagse opleiding die de theorie van enkele belangrijke begrippen rond procesveiligheid aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden duidelijk maakt. Op die manier worden termen zoals HAZOP, LOPA en SIL begrijpbaar en tastbaar voor iedere werknemer.

In de realiteit zijn het vaak kleine oorzaken die aan de basis liggen van incidenten. Daarom is het belangrijk deze kleine oorzaken tijdig te identificeren zodat ze geen problemen kunnen veroorzaken. Het engagement van iedereen in de organisatie is dan ook cruciaal. Dit soort betrokkenheid kan je pas tot stand brengen wanneer de opleidingen geënt zijn op duidelijke normen, wanneer ze gebaseerd zijn op realistische risicoanalyses en wanneer ze regels rond procesveiligheid verhelderen.

De huidige opleidingen worden geëvalueerd op het vlak van inhoud en leermethode. Naar de toekomst toe wordt er onderzocht hoe de inhoud verder uitgebreid kan worden met onderwerpen zoals crisisbeheer. Er wordt eveneens gekeken hoe deze opleidingen in een Europees of internationaal verband kunnen gerealiseerd worden.

Getuigenis van een student van ‘Politecnico di Milano’:

“I really liked the Athens week in Leuven. It was a very friendly environment in a beautiful historical city. I already had a background on the topic (Safety Engineering), but I gained more insights and increased my knowledge on the subject. The social program was great! It gives a good idea of student life in Leuven. Everyone was nice. I spent a great week in Leuven. And also the coffee and cake were great :-)”

Read More

Belintra: Het engagement van de sector voor hulp bij transportongevallen

Belintra-1

Onze sector wil in de eerste plaats incidenten met gevaarlijke stoffen maximaal voorkomen. Wanneer er zich toch incidenten voordoen, wensen wij als sector verantwoordelijk en daadkrachtig op te treden. Vanuit deze optiek werd reeds in 1998 Belintra opgericht. Belintra staat voor Belgian Incidents with Transports of hazardous substances.

Tientallen leden van essenscia engageren zich om de overheid gespecialiseerde bijstand te verlenen bij eventuele transportongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat kan gaan van telefonisch advies door experten tot een interventie met getraind personeel en gespecialiseerd materiaal. De assistentie heeft wel steeds betrekking op producten waarover de sector een diepgaande kennis beschikt.

In de alarmcentrales van BASF of Solvay komen oproepen binnen die in functie van de taal naar de juiste operator geleid worden. Het is vanuit deze centrales dat de interventies worden gecoördineerd. De interventies kunnen zich op drie niveaus situeren:

niveau 1:
Via de telefoon wordt er gespecialiseerde bijstand geleverd. De expertise waarop men kan rekenen is een combinatie van productkennis en praktijkervaring in interventies met gevaarlijke stoffen.
Een industrieel netwerk van deskundigen staat in voor deze expertise.

niveau 2:
De bijstand bestaat erin door enkel gespecialiseerd personeel (zonder materiaal) naar de plaats van het incident te sturen.

niveau 3:
Deze vorm van bijstand houdt in dat zowel personeel als materiaal naar de plaats van het incident gebracht worden om daar ter plaatse de nodige ondersteuning te verlenen.

Recent werden een aantal positieve stappen gezet. Niet alleen de interne werking werd verbeterd. De interventies worden niet langer beperkt tot transport-incidenten op de weg en de producten- en bedrijvendatabase werden geïntegreerd in het Europese ICE-systeem van The European Chemical Industry Council (CEFIC).

Read More

Professionele crisiscommunicatie essentieel bij eventuele incidenten

procesveiligheid crisiscommunicatie

De chemische, kunststoffen en life sciences industrie heeft een grote expertise opgebouwd op het vlak van risicobeheer en veiligheid. Bedrijven uit de sector doen er dag na dag alles aan om incidenten te voorkomen. Wanneer er toch iets misloopt is een professionele crisiscommunicatie essentieel.

Essenscia ontwikkelde daarom een handige folder met praktische tips in geval van een incident of crisis. In deze uitgave staat beschreven welke communicatiestappen bedrijven het best ondernemen voor, tijdens en na een crisis.

Regelmatig organiseert essenscia ook mediatrainingen crisismanagement, afgestemd op de specifieke behoeften van de bedrijven uit de chemie en life sciences. Tijdens deze praktijkgerichte workshops worden specifieke cases uit de sector als voorbeeld genomen.

Read More