home > People > Tewerkstelling

Relatief stabiele industriële tewerkstelling

  • De voorbije dertig jaar is de tewerkstelling in de chemische industrie en life sciences vrij stabiel gebleven rond de 90 000 arbeidsplaatsen. Deze stabiliteit is opvallend als men weet dat het aantal rechtstreekse arbeidsplaatsen in de totale industrie over dezelfde periode sterk is gedaald. Tussen 1980 en 2013 gingen meer dan 380.000 jobs in de totale Belgische industrie verloren.
  • In een minder gunstige macro-economische context is de tewerkstelling in 2013 licht gedaald. Ondanks die terugval heeft de sector relatief goed standgehouden. Het aandeel van de chemie en life sciences in de industriële tewerkstelling is ononderbroken gestegen: 11,1% in 1980, 15,4% in 2000, 17,5% in 2010 en 18,1% in 2013. Dit ligt ruim boven het Europese gemiddelde van 11% in 2013. De stabiliteit in de werkgelegenheid doorheen de tijd lijkt het resultaat te zijn van het aantrekken van nieuwe investeringen en continue inspanningen op het vlak van product- en procesinnovatie.
  • In 2013 werkten ongeveer 15% van de medewerkers deeltijds in de sector. Ongeveer driekwart van de deeltijdse jobs betreft 4/5-regelingen. Een analyse op basis van de jaarrekeningen van ondernemingen wijst erop dat niet minder dan 95,9% van de loontrekkenden in de sector een contract van onbepaalde duur heeft.
  • Het aantal bedienden in de totale tewerkstelling in de sector vertoont een gestaag stijgende tendens: 55,9% in 2013 t.o.v. 47,9% in 2000. Volgens een studie van de KULeuven (prof. Sels, 2008) is deze toename met name te wijten aan de sterke intrasectorale mobiliteit arbeiders/bedienden in de chemie en life sciences. Deze tendens toont aan dat de individuele ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden in de sector sterk aanwezig blijven. Ter vergelijking, zowat 1/3 van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de industrie wordt ingenomen door bedienden.

Bron: RSZ – gedecentraliseerde statistieken (aantal arbeidsplaatsen op 30 juni) Voor de ratios voor onrechtstreekse arbeidsplaatsen: Econopolis op basis van Input-Output tabellen van de Nationale Bank van België / Instituut voor de Nationale Rekeningen

  • De chemische industrie en life sciences genereert activiteit in andere bedrijfstakken van de Belgische economie. Denk maar aan onderhoudscontractoren, havenactiviteiten, transport & logistiek en ICT. Uit een studie van Econopolis (2011) gebaseerd op officiële cijfers blijkt dat elke directe job in de chemie en life sciences sector staat voor 1,6 onrechtstreekse arbeidsplaatsen in de Belgische economie. In 2013 betekent dit in totaal 233 000 directe en indirecte jobs. Deze ratio – één van de hoogste van alle sectoren – is het laatste decennium sterk toegenomen. Dit weerspiegelt de toenemende impact van de sector op de indirecte tewerkstelling en heeft bovendien geleid tot een stijging van de totale tewerkstelling.

Initiatieven van de sector

Dow Corning wint in 2015 de “Best Workplaces” award in België

Dow Corning Corporation, een wereldleider op het vlak van siliconen, silicium gebaseerde technologie en innovatie, werd genomineerd als één van de best werkplekken in België. Het Great Place to Work Institute classificeerde dit bedrijf in de top tien van bedrijven met meer dan 500 werknemers. Het Great Place to Work Institute is een onafhankelijke organisatie die studies uitvoert om de beste werkplekken ter wereld te identificeren.

De award gaat voor de vierde keer naar de research en productiesite van Dow Corning in Seneffe (België) die hiermee dus voor de vierde keer als ‘great place to work’ erkend wordt. Uit de enquête die bij de medewerkers van Seneffe afgenomen werd, kwamen vooral vertrouwen, bedrijfstrots en een sterke band tussen de collega’s onderling als bijzonder sterke punten naar boven.

Annick Meerschman, site manager van Seneffe merkte op: “Het is een zeer knappe prestatie om als toonaangevend bedrijf op het vlak van ‘great place to work’ erkend te worden. Voor ons was de deelname aan deze award een uitstekende manier om rechtstreeks van onze medewerkers te vernemen of onze praktijken effectief overeenstemmen met hun noden en verwachtingen. Het is onze ambitie om deze geest van een open en constructieve dialoog verder te zetten zodat Dow Corning nog voor vele jaren een ‘great place to work’ blijft. ”

Bij Dow Corning in Seneffe lopen meerdere initiatieven die erop gericht zijn de tevredenheid van de medewerkers in verband met hun werkomgeving en work-life balance te handhaven. Hierdoor kan het bedrijf kwalitatief hoogwaardige medewerkers niet alleen aantrekken maar ook behouden. Er worden hen een aantal voordelen aangeboden zoals flexibele werktijden, recuperatie in werktijd, vakantieregeling op basis van anciënniteit, een competitieve pensioenregeling, een uitgebreide gezondheidsverzekering en niet te vergeten, internationale carrièremogelijkheden.

Daarnaast is Dow Corning een bedrijf dat diversiteit sterk waardeert en stimuleert. Meer dan 20 verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd op de site in Seneffe en dat geldt zowel voor functies binnen productie, onderzoek en ontwikkeling, verkoop, marketing en engineering als voor ondersteunende functies. Deze internationale werkomgeving zorgt dan ook voor unieke groeikansen voor de werknemers.

Read More