Visie – People

home > People > Visie – People

Zo counteren we de potentiële kennisuitstroom

essenscia wil een antwoord bieden op de vergrijzing die zich ook binnen de werknemerspopulatie van de sector chemie, kunststoffen en life sciences afspeelt. Recente studies tonen aan dat onze werknemerspopulatie stelselmatig ouder wordt en dat de instroom van jongere arbeidskrachten in een competitieve markt, steeds moeilijker wordt. We staan dus voor de enorme uitdaging van een aanzienlijke kennisuitstroom die zich reeds op vrij korte termijn kan manifesteren.

Onze sector is altijd bekend geweest voor z’n hoog opgeleide en bijzonder competente werknemers. Hierdoor konden onze ondernemingen vaak een voorsprong nemen. Het is essentieel dat we deze voorsprong behouden. Hij vormt immers de sleutel tot een duurzame verankering van onze sector. Binnen dat kader nemen we dan ook een aantal belangrijke initiatieven:

essenscia zet in op de sensibilisering van jongeren. Via partnerships met het secundair en hoger onderwijs willen we jonge mensen met de boeiende aspecten van wetenschap, techniek en in het bijzonder van chemie, in contact brengen. We werken hiervoor samen met wetenschaps-populariserende organisaties zoals Technopolis, Le Pass, Sciences Adventure, de Wetenschaps-olympiades, les Jeunesses Scientifiques, de Vlaamse Jonge Ondernemers … Samen kunnen we interessante initiatieven op touw zetten die jongeren aanspreken en warm maken voor onze sector.

Samen kunnen we interessante initiatieven op touw zetten die jongeren warm maken voor onze sector.

We engageren ons om de afstand tussen het onderwijs en de chemische, kunststoffen- en life sciences industrie te verkleinen. Door onze krachten te bundelen, willen we schoolverlaters en werkzoekenden de kans geven onze sector van dichtbij te leren kennen om zo de aantrekkelijke kanten ervan te ontdekken. De Talentenfabriek is zo een project dat we voluit steunen. Het is een bijzonder waardevol initiatief van de sectorale sociale partners, omdat het erin slaagt werkzoekenden via gerichte opleidingen op een positieve manier met de sector in contact te brengen.

Daarnaast zetten we ons in om de kennisoverdracht tussen oudere en jongere werknemers te garanderen. We hebben het dan zowel over jobinhoud, product- en procesveiligheid als over preventief gedrag. Via gerichte opleidingen willen wij de kennis van onze werknemers up-to-date houden en hen tegelijkertijd aanzetten hun kennis en vaardigheden continu bij te schaven.

Op een kwaliteitsvolle manier langer actief blijven is ook één van onze focuspunten. Vandaar dat we veel aandacht besteden aan aangepaste opleidings- en vormingsplannen, een vernieuwd competentiebeleid, de juiste loopbaanbegeleiding … Want op die manier kunnen de competenties van onze medewerkers mee evolueren met de nieuwe technologieën die onze sector vooruit stuwen.

Wil de sector van chemie, kunststoffen en life sciences een duurzame speler blijven in het industriële weefsel van België, dan is het cruciaal dat alle betrokken stakeholders – werknemers, ondernemingen, sociale partners, onderwijs en overheid – de handen in elkaar slaan om al deze doelstellingen samen te realiseren.