In 1997 werd de vereniging PhytofarRecover opgericht door de fytofarmaceutische industrie. Deze organisatie staat in voor het ophalen van verpakkingen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. België was één van de eerste landen in Europa om dit soort inzameling te organiseren. Achttien jaar na de oprichting van PhytofarRecover zijn deze ophaaldiensten bij de land- en tuinbouwbevolking zo ingeburgerd dat de vraag gesteld werd of deze dienstverlening uitgebreid kon worden naar de inzameling van verpakkingen van andere producten.

Hierover werden er gesprekken gevoerd met producenten van primaire landbouwbiociden, meststoffen en zaden. Een aantal van die bedrijven hebben zich bij de vereniging aangesloten. Het ziet ernaar uit dat nog meerdere bedrijven zullen volgen.

Dat de naam van deze vereniging naar AgriRecover wijzigde, is een logisch gevolg van deze evolutie. Zoals de naam aangeeft, biedt AgriRecover aan de producenten en eindgebruikers een oplossing voor de verpakkingen van agrochemische producten. Ook op dit vlak vinden we opnieuw aansluiting bij onze buurlanden Frankrijk en Duitsland, waar de uitbreiding naar andere sectoren reeds lang doorgevoerd is.

In de praktijk worden de verpakkingen gespoeld en gerecycleerd tot kabelbeschermingsbuizen (productrecyclage). Dit gebeurt in samenwerking met de Duitse collega’s van RIGK – Pamira. De verpakkingen die niet gespoeld kunnen worden, worden verbrand. De energie die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt in de ovens van de cementindustrie (thermische recyclage). Dit is een mooi voorbeeld dat aantoont hoe afval herwerkt kan worden tot een secundaire grondstof. Dit soort initiatieven zorgen dan ook voor een positief en milieuvriendelijk imago voor de bedrijven in de agrochemie.