Visie – Energie

home > Planet > Visie – Energie

Een competitief kader in een energiewereld die razendsnel verandert

Energieproducten zoals petroleum, aardgas en elektriciteit zijn essentieel voor de sector chemie, kunststoffen en life sciences. Ze leveren immers de energie die noodzakelijk is voor het vervaardigen van allerlei producten die deel uitmaken van ons dagelijks leven. Dat we efficiënt moeten omgaan met deze energieproducten, staat buiten kijf. Het is namelijk cruciaal dat we energiekosten inperken zodat we de rendabiliteit binnen onze sector op peil houden.

Het energielandschap verandert aan een razendsnel tempo. Hoewel in grote delen van de wereld fossiele energieprijzen dalen, wordt Europa geconfronteerd met prijsstijgingen. Voor Europa is de ontwikkeling van duurzame energie dan ook cruciaal. Vandaag focust de Europese Unie zich té eenzijdig op CO2-reductie. Dit terwijl de Verenigde Staten volop inzetten op competitieve energieprijzen door bijvoorbeeld te investeren in de exploitatie van schaliegas.

Het klimaatprobleem stopt echter niet aan de EU-grenzen. Het is een wereldwijde uitdaging die om een nieuwe benadering vraagt. Het vereist een andere manier van denken die het gebruik van fossiele energie kan ombuigen naar duurzame oplossingen. Oplossingen die in een win-win resulteren, zowel voor het klimaat als voor de economie. In deze nieuwe benadering vormt innovatie het speerpunt. Het komt erop aan technologie te ontwikkelen die competitief is met de bestaande en die ook buiten de EU-grenzen de CO2-uitstoot kan reduceren.

essenscia roept Europa op om haar hoge kostenstrategie om te vormen naar het inzetten op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Het juiste evenwicht vinden tussen competitieve en betrouwbare energievormen en het verminderen van de CO2 op mondiaal niveau; dat is ongetwijfeld de uitdaging voor de toekomst.

Maar een gezond evenwicht bereiken betekent ook dat energie-efficiëntie binnen onze industrie een belangrijk aandachtspunt blijft. We engageren ons dan ook door opnieuw in te tekenen op de energiebeleidsovereenkomsten.

Hoe bereiken we dit evenwicht? Door voluit in te zetten op innovatie waarmee we toegevoegde waarde kunnen creëren en de Europese economie een nieuwe impuls kunnen geven. Concreet betekent dit onder meer energie-efficiëntie in de praktijk toepassen. In dit kader ondertekende essenscia – samen met verschillende andere sectoren – het Renovatiepact van de Vlaamse regering.

Maar een gezond evenwicht bereiken betekent ook dat energie-efficiëntie binnen onze industrie een belangrijk aandachtspunt blijft. We engageren ons dan ook door opnieuw in te tekenen op de energiebeleidsovereenkomsten.

We blijven focussen op energie-efficëntie zowel bij de grote als bij de kleinere bedrijven. Daarom werd binnen onze sector ook het Europese project SPICE3  opgericht. Het is een project dat KMO’s op basis van een sectorspecifieke benadering begeleidt om nog meer in te zetten op energie-efficiëntie.

We blijven kijken hoe we de CO2-uitstoot zo maximaal mogelijk kunnen beperken. Waar nodig, werken we mee aan de optimalisatie van bepaalde werkmethodes binnen onze industrie. We doen dit zonder de groeiperspectieven en rendabiliteit van onze bedrijven uit het oog te verliezen. Onze betrachting is immers een economisch volwaardig emissiehandelssysteem dat een drijfveer is voor klimaatactie en tegelijk een groeiperspectief biedt voor duurzame productie door rekening te houden met de klimaatverplichtingen voor de industrie in de andere wereldeconomieën.

Zó versterken we de chemische, kunststoffen en life sciences industrie en dus ook de Europese economie. Meer nog, zo vermijden we dat de CO2-uitstoot verschoven wordt naar andere werelddelen en werken we actief mee aan innovatieve oplossingen die garant staan voor een duurzame toekomst.