home > Planet > Visie – Energie > BKG emissies

Uitstoot broeikasgassen per productvolume met 80% gedaald

  • Broeikasgasemissies zijn per productvolume* met 80% verminderd sinds 1990. Deze scherpe daling werd onder meer bereikt dankzij drastische investeringen in N2O emissiereductiemaatregelen en de vervanging van gefluoreerde gassen. Verdere emissiereducties werden gerealiseerd door continue energie-efficiëntieverbetering en de overschakeling naar aardgas.
  • De belangrijkste broeikasgassen die door de chemische industrie en life sciences worden uitgestoot, zijn koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en gefluoreerde gassen (PFK’s, HFK’s). Deze statistieken houden geen rekening met de indirecte CO2 emissies verbonden aan het gebruik van elektriciteit, want deze emissies worden traditioneel toegewezen aan de elektriciteitssector.

* Op basis van de productie-index (zie methodologie)

Initiatieven van de sector

Indaver creëert een van de grootste industriële warmteclusters in Europa

Indaver zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de energie die ze wint, opnieuw af te zetten. Indaver is dan ook niet toevallig een partner binnen het industrieel stoomnetwerk dat ECLUSE plant in de Waaslandhaven. Het beginpunt van dit cluster is de waste-to-energy installatie van Indaver/SLECO in Doel.

De stoom die vrijkomt tijdens de verbranding zal via een stoomleiding doorgesluisd worden naar buurbedrijven Ineos Phenol, Lanxess België, Monument Chemical, ADPO, Ashland en De Neef Chemical Processing. Aangezien de helft van het afval dat Indaver/SLECO in de installatie verwerkt bio-organisch is, kunnen we spreken van groene warmte die vrijkomt. Het is dankzij dit warmtenet dat er een duurzame, betrouwbare, flexibele en kostenefficiënte energievoorziening ontstaat. De CO2-besparing die dit zal realiseren, komt overeen met de CO2-besparing die 50 windmolens genereren.

Read More

Janssen verlegt grenzen met diepe geothermie

Wordt aardwarmte de nieuwe energiebron? Als het van Janssen Pharmaceutica afhangt wel. Het farmabedrijf in Beerse wil diepe geothermie als hernieuwbare energiebron gebruiken en dit koppelen aan een warmtenetwerk van de vierde generatie. Dat is goed én voor het milieu én voor de energiefactuur.
Geothermie is de techniek om energie te halen uit de warmte die opgeslagen is in de aarde. In de kern van de aarde heerst er een hitte van ongeveer 6.000 graden Celsius. Met diepteboringen op plaatsen waar in de gesteenten onder het aardoppervlak voldoende warmtevoerende waterlagen zitten, kan dat warme water naar boven worden gehaald en als energie worden gebruikt. Wetenschappers toonden aan dat vooral in de Kempen de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit de grond te halen.

In samenwerking met het VITO onderzoekt de vestiging van Janssen Pharmaceutica in Beerse om z’n bestaande stookinstallatie te vervangen door een installatie die van aardwarmte gebruikmaakt. Als dat project lukt, zal Janssen de eerste industriële speler in België zijn die deze duurzame energiebron toepast. Hartwin Leen, manager Energiesystemen bij Jannsen, licht toe: “Als we aardwarmte op een diepte van 2,4 kilometer aanboren, bereiken we een temperatuur van 90 graden. Hiermee worden we zelfvoorzienend voor zowel koeling als verwarming. Gaan we nog wat dieper tot 3,5 kilometer, dan komt een temperatuur van 120 graden binnen bereik. In dit geval kunnen we ook elektriciteit opwekken.”

Er zijn verschillende goede redenen om te kiezen voor het gebruik van diepe geothermie. Aardwarmte is immers steeds beschikbaar ongeacht de weersomstandigheden. Het is daarenboven een prijsstabiele energiebron. Daarnaast is deze energiebron onuitputtelijk en worden er bij het gebruik geen broeikasgassen, zoals CO2, uitgestoten. Het is dus bij uitstek een groene en duurzame energiebron. En niet te vergeten, dankzij aardwarmte kunnen de energiekosten met bijna 20% verlaagd worden.Aardwarmte helpt de Janssen-site in Beerse trouwens bij de interne competitie binnen de Johnson & Johnson-groep. Zo draagt ze ook bij tot de verankering van het bedrijf in België. Kortom, geothermie kan een win-winverhaal worden voor iedereen: Janssen, maatschappij en milieu.

Read More