home > Planet > Visie – Energie > Energie-efficiëntie

Toonaangevend in energie-efficiëntie

 • Dankzij energie-efficiëntieverbeteringen doorheen de sector is er een duidelijke ontkoppeling te zien tussen productie en energieverbruik. Sinds 1990 is de totale productie* van de Belgische chemische industrie en life sciences verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik amper met 37% is toegenomen.
 • De continue focus op energie-efficiëntie werd versterkt door vrijwillige overeenkomsten van de sector met de overheid (energie-efficiëntie benchmarking convenanten, auditconvenanten, accords de branche), die ongeveer 90% van het energieverbruik van de sector omvatten. Ook tot de nieuwe generatie vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten is een groot deel van de doelgroepbedrijven toegetreden.
 • Tussen 2013 en 2015 nam essenscia deel aan het Europese project SPICE3 (Strategic Platform for Industrial Chemicals in Energy Efficiency Excellence) om energie-efficiëntie te promoten bij KMO’s.

* op basis van de productie-index (zie methodologie)

Initiatieven van de sector

Energie besparen: een dagelijkse reflex bij Zoetis

Zoetis is een bedrijf dat vaccins voor diergeneeskundig gebruik produceert. Binnen het kader van ‘Going Green’, de algemene strategie van de groep, heeft dit bedrijf op hun site in Louvain-La-Neuve een uitgebreid programma rond energie-efficiëntie gelanceerd. De speerpunten van dit programma zijn :

 • uitvoeren van een algemene energie-audit van de site;
 • uitvoeren van een thermografische auit;
 • optimaliseren van de nutsvoorzieningen voor de productie (stoom, koud proces);
 • optimaliseren van HVAC (verwarming en airco);
 • investeren in een fotovoltaïsche installatie (200 kWp).

Dankzij verschillende concrete projecten kon er een aanzienlijk lager verbruik van energie dat door de eenheid geproduceerd wordt, gerealiseerd worden. Sinds 2005 was er namelijk een afname van 10%. Het gaat over:

 • de invoering van het systeem ‘Night Setback’ waarbij de stromen van hernieuwde lucht verminderen gedurende de nacht of gedurende de niet-bezette periodes in de aseptische productiezones;
 • de installatie van een free-cooling systeem waarmee je ijswater kan maken door buitenlucht in plaats van een koelmachine te gebruiken;
 • de installatie van een warme luchtinlaat in de hoogte om zo de prestaties van stoomketels te verbeteren;
  de vervanging van lampen door energie-efficiënte LED-technologie.

Er is een echte energiecultuur bij Zoetis. Deze wordt onder meer in stand gehouden door:

 • de oprichting van een multidisciplinair ‘Energy Team’. Dit is een team dat regelmatig brainstormt en voorstellen doet omtrent rationeel energiegebruik op de site;
 • de oprichting van ‘Energy Kaizen’ om alle energieverspillingen tegen te gaan. Hiervoor worden regelmatig praktische sessies georganiseerd met medewerkers op het terrein.

Om op dit momentum verder te bouwen, heeft het bedrijf begin 2015 ingetekend op het sectorconvenant waarbij de federatie en de Waalse overheid zich engageren om hun energie-efficiëntie verder te verbeteren en om hun specifieke CO2-uitstoot tegen 2020 te verminderen.

zoetis

Koelsysteem dat werkt op buitenlucht (Free-cooling) – bron : Zoetis

Read More

Stap voor stap de energie-efficiëntie verbeteren

energie-efficiëntie case study Jindal NL-02

Sinds enkele jaren volgt men op de site van Jindal Films te Virton een strategie waarbij men stap voor stap de energie-efficiëntie verbetert. De eerste essentiële stap bestaat erin op basis van een metingsplan de prestatie-indicatoren te bepalen zodat de posten met een hoog energieverbruik in kaart gebracht kunnen worden. Zo worden de mogelijkheden tot verbetering gesitueerd. Er werden 60 gas-, elektriciteits- en watermeters geïnstalleerd. Hun metingen worden maandelijks automatisch opgenomen en binnenkort zal dit zelfs op een continue basis gebeuren. Naast de algemene controle van het energieverbruik, beschikken ook alle gebruikers die minstens 5% van het verbruik van de site vertegenwoordigen over een submeter.

Op basis van de analyse van deze metingen werden verschillende projecten opgezet rond de verbetering van de energie-efficiëntie, de energierecuperatie en energieproductie. Bij het besluitvormingsproces dat hieraan gekoppeld was, werden alle medewerkers van de site betrokken.

« De goedkoopste energie is die energie die we niet consumeren », is het motto van Jindal Films.
Op basis van dit principe is het bedrijf begonnen met het aanpakken van de perslucht om zo het verbruik van perslucht met 42% te verminderen ten opzichte van 2008. Daarnaast werd de verlichting geoptimaliseerd maar ook de ventilatiesystemen en bouwvoorschriften werden verbeterd. Programma’s voor het opstarten en afsluiten van procedés werden geïmplementeerd, er werd werk gemaakt van de isolatie van warme onderdelen en frequentieregelaars voor de ventilatie werden voorzien om de werking van productiemiddelen optimaal aan te passen aan de behoeften van de processen zelf. Hierdoor is Jindal Films erin geslaagd om aanzienlijke hoeveelheden energie te besparen. De energie-efficiëntie werd de afgelopen zes jaar met 18% verbeterd en dit alleen al door het optimaliseren van de energieconsumptie.

In een derde stap focust Jindal Films zich op het recupereren van energie en in het bijzonder op het recupereren van warmte. Het gaat over warmte die van ovens en drogers onttrokken wordt om hergebruikt te kunnen worden door de oven zelf of voor andere processen. De laatste stap van de strategie zal er enerzijds in bestaan om duurzame energie te produceren en anderzijds om de n films op een duurzamere manier te produceren door de hoeveelheid water die in coatings gebruikt wordt, te verminderen.

energie-efficiëntie case study Jindal NL-01

Read More

SPiCE³ wil uitmunten in energie-efficiëntie

Het SPiCE³ project (Sectoral Platform in Chemicals for Energy Efficiency Excellence) werd in april 2013 gelanceerd. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om bestaande instrumenten waarmee je de energie-efficiëntie kan verbeteren, te benutten. Tegelijkertijd biedt het hen de gelegenheid om best practices met elkaar uit te wisselen via een online platform, werkgroepen en opleidingen op maat. Het project wordt gecoördineerd door Cefic, de European Chemical Industry Council. Het brengt 13 nationale chemische federaties samen. Hun gezamenlijke omzet is goed voor ongeveer vier vijfde van de verkoopcijfers van de Europese chemische industrie. De volgende landen zijn vertegenwoordigd: België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

SPiCE³ streeft naar een gecoördineerde aanpak waarin zowel top-down (het platform: www.spice3.eu) als bottom-up (de workshops en trainingen) maatregelen toegepast worden. Het opzet van SPiCE³ is om initiatieven rond het verbeteren van energie-efficiëntie een succesvolle start te laten maken, zowel binnen KMO’s als grotere bedrijven.

De kosten die met energie gepaard gaan, kunnen oplopen tot de helft van de exploitatiekosten van een chemische productieplant. De belangrijkste chemische bedrijven hebben al een lange weg afgelegd wanneer het gaat over het implementeren en verbeteren van hun energie-efficiëntie. Nochtans hebben nog niet alle KMO’s een start gemaakt. Voor hen zou extra steun binnen de sector welkom zijn. Bovendien zijn de meeste chemische bedrijven binnen de EU kleine of middelgrote bedrijven die samen 30% van de omzet en 37% van de werkgelegenheid binnen de sector vertegenwoordigen.

Een uitdaging die energie-efficiëntie met zich meebrengt en die ook door de KMO’s benadrukt wordt, is dat deze bedrijven moeilijk te bereiken zijn en steun nodig hebben, zowel op vlak van opleiding als techniek. Het platform brengt op een transparante manier knowhow samen zodat bedrijven de voordelen kunnen plukken van andere initiatieven binnen Europa. We hebben het dan over instrumenten die voorhanden zijn, over best practices, praktijkvoorbeelden, financieringsmogelijkheden en het advies van de nationale federaties. De workshops en trainingen die on-site gegeven worden, zijn eerder praktijkgericht. Ze bieden zowel de nodige theoretische kennis als praktijkervaringen voor bedrijven die klaarstaan om energie-efficiënte maatregelen in de praktijk om te zetten.

 

energie-efficiëntie SPiCE³_NL-01              energie-efficiëntie SPiCE³_NL-02             energie-efficiëntie SPiCE³_NL-03

Read More