home > Planet > Visie – Energie > Warmtekrachtkoppeling

41% van het totaal geïnstalleerd WKK elektrisch vermogen in België

  • Warmtekrachtkoppeling (WKK) – de simultane productie van warmte en elektrisch of mechanisch vermogen – maakt primaire energiebesparingen mogelijk vergeleken met de aparte productie en verbruik van elektriciteit en warmte. De primaire energiebesparing die de sector in België dankzij kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling levert, wordt ingeschat op 5300 GWh. Dat is ongeveer de energie die nodig is om meer dan 150.000 gezinnen te bevoorraden.
  • De belangrijke groei van WKK installaties in de chemische industrie en life sciences werd aangedreven door de sterke ontwikkeling van de sector in de jaren 1990 en werd versneld door de switch van petroleum naar gas en de promotie van WKK via regeringsmaatregelen.
  • Ondertussen zien we dat de ontwikkeling van WKK in de sector onder de huidige economische omstandigheden en energiebehoeften stabiliseert. Met een totale geïnstalleerde WKK-capaciteit van 999 MWe in 2013 (het equivalent van 1 kerncentrale) vertegenwoordigt de sector 41% van het totale geïnstalleerd WKK elektrisch vermogen in België.

Initiatieven van de sector

Meer energie-efficiëntie met de warmtekrachtkoppelingsinstallatie van Kaneka

Al een tiental jaren zet Kaneka zich actief in voor het verbeteren van haar energie-efficiëntie, en dit zonder in te boeten op productie. Resultaat? Een verbetering van 20% van haar energie-efficiëntie ten opzichte van 2010. Dit cijfer kwam er niet toevallig. Het is het effect van jarenlange inspanningen op het vlak van energiemanagement waarvan de focus was om in oktober 2012 het ISO 50001 certificaat te behalen. Vandaag blijft Kaneka vastberaden om deze aanpak verder te zetten.

Het investeren in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) kadert binnen deze duurzame energiestrategie. Kaneka ziet hierin een aantal voordelen zowel op economisch als maatschappelijk vlak. “Als Japans bedrijf zijn wij zeer begaan met onze omgeving en vinden we het evident om inspanningen te leveren die maatschappelijk verantwoord zijn. Energie- en CO2-besparingen maken daar dan ook deel van uit.”, zegt Stany Van Haver, productieverantwoordelijke bij Kaneka.

De WKK-installatie bestaat uit 2 gasmotoren met een vermogen van elk 2 MWe. Naast elektriciteit produceren deze gasmotoren elk 1416 kW aan warm water en 740 kW aan stoom. Deze energieproductie vult via een warmtenet de warmtevraag van 3 droogprocessen in. Bij het berekenen van de grootte van de installatie werd ook rekening gehouden met het benutten van de stralings- of restwarmte. Zo wordt de warme lucht afgevoerd naar de technische werkplaats en het magazijn.

Read More