Visie – Milieu

home > Planet > Visie – Milieu

Een sector die zich inzet voor het milieu

De chemische en farmaceutische industrie engageert zich om op een verantwoorde manier en met respect voor het milieu te innoveren. Deze innovaties komen tot stand dankzij de voortdurende optimalisering van productieprocessen en de systematische analyse van de impact die de producten gedurende hun ganse levenscyclus veroorzaken.

De ecologische voetafdruk van onze industrie op een duurzame manier beperken …

Onze industrieën:

  • implementeren de best beschikbare technieken en dragen op Europees niveau bij tot de uitwerking van ambitieuze en realistische normen;
  • engageren zich om hun energie-efficiëntie en grondstoffenverbruik te optimaliseren door hun uitstoot tijdens het productieproces te verminderen en de natuurlijke grondstoffen te vrijwaren;
  • geven – zodra dit enigszins mogelijk is – de voorkeur aan bulktransport dat via pijpleidingen en waterwegen of het spoor plaatsvindt om zo de uitstoot te verminderen en bij te dragen tot de verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid.

De continue verbetering van de milieuprestaties in onze sector impliceert ook een verminderd gebruik van drinkwater binnen het productieproces en een efficiënt beheer van het verbruik ervan. Zo is de sector betrokken bij het Europese onderzoeksproject ‘E4Water’ en het baanbrekend initiatief ‘Water Matters’ van CEFIC (The Eurpean Chemical Industry Council).

Al de inspanningen die de voorbije 25 jaar geleverd werden, hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de realisatie van de Belgische milieudoelstellingen.
… en dit terwijl we het ontwerp en het gebruik van onze producten verder optimaliseren …
Als absolute voorstander van de Europese politiek rond efficiënt grondstoffengebruik, pleit essenscia voor een betere integratie van de bedrijven in de industriegebieden om zo een beter gebruik van de nevenstromen mogelijk te maken. Talrijke intersectorale samenwerkingen zijn tot stand kunnen komen, waaronder Symbiose en CORE (http://www.ctrl-recycling.be/).

De chemische industrie is voortdurend op zoek naar alternatieve grondstoffen. Ze koestert tevens de ambitie om een deel van de chemische industrie en een aantal kunststoffen te ontwikkelen door bio-grondstoffen op basis van het cascade-principe te gebruiken:
de biomassa moet in de eerste plaats voor voedseltoepassingen gebruikt worden, dan pas als grondstof van biologische oorsprong en tenslotte als energiebron.
… tot en met hun recyclage …
Om de recyclage van kunststoffen te bevorderen, stimuleert essenscia een samenwerkings-beleid vanaf de fase van productontwikkeling tot en met recyclagefase. Dit past binnen het kader van initiatieven zoals Curio, Roofcollect, FISCH of GreenWin.

… om zo het pad te effenen naar nieuwe economische opportuniteiten die tot stand komen dankzij innovatieve chemische producten die perfect passen binnen een herindustrialiseringsbeleid en die tegelijkertijd de bescherming van onze planeet waarborgen.