home > Planet > Visie – Milieu > Industriële verpakkingen

Ruim de helft van de industriële verpakkingen is herbruikbaar

  • In 2013 gebruikte de chemische industrie en life sciences meer dan 150.000 ton industriële verpakking. Daarvan was 56% herbruikbaar.
  • Tussen 2003 en 2013 steeg de productie van de sector met 71%, terwijl het gebruik van industriële verpakking voor eenmalig gebruik slechts met 17% steeg. Deze ontkoppeling kan onder andere verklaard worden door het gebruik van pijpleidingen, grotere verpakkingen, bulk, dunnere en lichtere verpakkingen.
  • De sector heeft in tien jaar een belangrijke stijging gekend van zijn herbruikbare industriële verpakking, in het bijzonder kunststoffen containers en pallets, houten pallets en metalen vaten.
  • Het aandeel van industriële verpakkingen gebruikt door de sector is relatief klein in vergelijking met de totale industrie: respectievelijk 10% van de eenmalige verpakkingen en 3% van de herbruikbare verpakkingen.
  • Industriële verpakkingen zijn verpakkingen van producten die gebruikt worden in het productieproces (bijvoorbeeld houten paletten, metaalvaten, kartonnen dozen, kunststofoliën, …). Groothandelverpakking (verpakking van de finale chemische producten voor de eindgebruiker) valt hier niet onder.

Initiatieven van de sector

200 “slapende” gasflessen teruggevonden

industrial packaging industriele gasflessen

Op de website cylinders.essenscia.be kunnen particulieren en bedrijven aangeven dat er bij hen een industriële gasfles ligt. Wie zo’n fles heeft liggen, hoeft alleen een elektronische aangifte te doen en een foto van de fles te uploaden. Gaat het om een hoge drukcilinder waarop het permanente merkteken zichtbaar is, dan engageert de sector van de industriële gasflessen zich om de fles gratis te komen ophalen.

De sector is met dit initiatief gestart omdat werd vastgesteld dat de flessen soms bij het schroot belanden. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties wanneer de fles in een shredder terecht komt of er resterend gas ontsnapt. “De gasflessen horen niet bij het schroot omdat ze eigendom blijven van de gasleverancier”, zegt Philippe Cornille, milieu- en veiligheidsadviseur van essenscia vlaanderen.

Een jaar nadat de site online is gegaan, hebben de betrokken bedrijven al 200 flessen kunnen recupereren. Dit toont de effectiviteit van het ophaalengagement aan. In het startjaar bleken het vooral oude gasflessen te zijn, waarvan een grote meerderheid op een professionele en veilige manier buiten dienst werd gesteld.

De bedrijven die in Vlaanderen industriële gasflessen produceren, zijn ACP, Air Liquide, Air Products, Chemogas, IJsfabriek, International Gas & Services, Messer Belgium, Praxair en Westfalen.

Read More