home > Planet > Visie – Milieu > Organische emissies

Organische emissies op historisch minimum

Bronnen: E-PRTR, NEC Directive Inventory

  • De emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) van de sector hebben in 2013 een nieuw historisch minimum bereikt van 10 kton, en dit bij een stijgende productie. Dit betekent een absolute ontkoppeling tussen productie en emissie.
  • De specifieke emissies van de sector zijn met 60% gedaald tijdens de laatste tien jaar.
  • Vluchtige organische stoffen (VOS) dragen bij tot de ozonpieken wegens fotochemische reacties in de lagere atmosfeer.
  • VOS zijn organische chemicaliën die gemakkelijk verdampen. De meeste bronnen zijn transportemissies (brandstofdampen) en het gebruik van solventen in bepaalde industriële processen. De aanzienlijke daling in VOS emissies van de sector tussen 1987 en 2001 is het gevolg van maatregelen zoals goede huishoudenpraktijken, procesoptimalisatie, verbeterd emissietoezicht bij op- en overslag, alsook de invoering van verf op waterbasis, Hi-solid verven en andere solventvrije producten.
  • Recenter werden deze maatregelen aangevuld met dampterugwinningssystemen om VOS emissies verder te verminderen of te vermijden door middel van emissiebehandeling (waarbij de verbrandingswarmte wordt hergebruikt), en met doorgedreven detectie en herstel van diffuse lekken.