home > Planet > Visie – Milieu > Stikstof en fosfor

Continue vermindering van de stikstof- en fosforlozingen

  • In 2013 bleef de chemische industrie en life sciences zijn impact verminderen op water ecosystemen. De sector beperkte zijn stikstof- en fosforlozingen tot respectievelijk 810 ton en 207 ton.
  • Dit is respectievelijk ongeveer 18% en 34% van de totale stikstof- en fosforlozingen door alle ondernemingen in België.
  • De specifieke stikstof- en fosforlozingen blijven lichtjes dalen, maar naderen stilaan een asymptotisch minimum.
  • Wanneer waterecosystemen met stikstof en fosfor verrijkt worden, ontstaat onnatuurlijk sterke plantgroei (en soms proliferatie van algen). Dit leidt tot een opeenstapeling van organische materie die de water- en biotopenkwaliteit kan degraderen. Dit fenomeen wordt ‘eutrofiëring’ genoemd.
  • Eén van de belangrijkste bronnen van stikstofemissies in de chemische industrie en life sciences is de productie van stikstofhoudende organische of anorganische chemicaliën zoals meststoffen, aniline (voor de productie van polyurethaan) en caprolactam (voor de productie van nylon).