home > Planet > Visie – Milieu > Waterkwaliteit

Waterkwaliteit blijft verbeteren

  • Door gebruik te maken van de best beschikbare technieken in afvalwaterbehandeling blijft de chemische zuurstofvraag (CZV) van de waterlozingen van de sector dalen ondanks een stijgende productie. De ontkoppeling tussen de CZV en de productie zet zich verder door en bereikt een nieuw record.
  • Ten opzichte van het referentiejaar 1987 werd een vermindering van de specifieke CZV van meer dan 90%
  • Proces afvalwater in de sector wordt ofwel in-house (ongeveer 40% van de organische vuilvracht) behandeld ofwel in een openbare waterzuiveringsinstallatie (ongeveer 60%) tegen betaling van taksen.
  • Organische stoffen in afvalwater hebben zuurstof nodig om volledig geoxideerd te worden. De vervuilingsbelasting van het afvalwater kan gemeten worden op basis van de chemische zuurstofvraag (CZV), uitgedrukt in ton zuurstof.