home > Planet > Visie – Milieu > Zware metalen

Stabilisatie van de specifieke lozingen

  • Na een daling van 58% tussen 2001 en 2007, zijn de specifieke lozingen van zware metalen gestabiliseerd tot ongeveer 200 kg Hg equivalent terwijl de productie-index verder is gestegen.
  • Ondanks het gebruik van best beschikbare technologieën zullen verdere inspanningen nodig zijn om de emissies van zware metalen te verlagen. De ontwikkeling van nieuwe betaalbare technologieën is absoluut noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vereisten van de kaderrichtlijn water.
  • Menselijke activiteiten dragen bij tot een verhoogde concentratie van zware metalen in het milieu, door uitstoot van fijne stoffen in de lucht en lozing van zware metalen in oppervlaktewater.
  • Acht metalen werden door de derde North Sea Conference als prioritaire elementen geïdentificeerd: cadmium (Cd), lood (Pb), chroom (Cr), kwik (Hg), arseen (As), koper (Cu), zink (Zn) en nikkel (Ni). Omwille van hun verschillende ecotoxiciteitsgraden worden de lozingen van de diverse zware metalen in kg Hg equivalent (kwik equivalent) omgezet op basis van de PNEC (Predicted No Effect Concentration) waarden.