home > Products > Chemie in het dagelijkse leven

Chemie bouwt mee aan een duurzame samenleving

De innovaties uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences reiken veel verder dan de fabrieksmuren. Een groeiende wereldbevolking, met naar verwachting 10 miljard mensen tegen 2050, brengt grote uitdagingen met zich mee op vlak van gezondheid en welzijn, voeding, huisvesting en mobiliteit. De innovatieve producten van bedrijven uit de sector helpen deze grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een aantal praktijkvoorbeelden uit dit rapport maken dit duidelijk.

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe producten is het bovendien essentieel om duurzaamheid in al haar aspecten in rekening te brengen en wel doorheen de volledige levenscyclus van een product. Vaak is de ecologische impact van een product tijdens de gebruiksfase veel groter dan tijdens de productiefase. Daarom is het cruciaal de duurzaamheid van een product steeds in zijn eindtoepassing te evalueren.

Meer en meer maakt de sector ook de omschakeling naar een circulaire economie waarin materialen hergebruikt worden of alternatieve grondstoffen worden ingezet. Dit duurzaamheidsrapport illustreert dit aan de hand van enkele voorbeelden.