home > Products > Chemie in het dagelijkse leven > Baanbrekende innovaties

Voorloper in innovatie

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences richt haar blik op de toekomst. Bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties op diverse domeinen. Het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van vandaag zal de manier waarop we morgen zullen leven, drastisch veranderen.

Initiatieven van de sector

De mogelijkheden van micro-algen olie

innovaties omegaextract

In het FISCH-ICON project, Omega-extract, wordt de downstream processing van langketen omega-3 oliën uit autotrofe micro-algen op punt gesteld. De uiteindelijke doelstelling is om piloot hoeveelheden olie te produceren (10-50 liter schaal) die geschikt zijn voor de toepassing in de voedings-, voeder-, pharma en cosmetica industrie. De bevindingen zijn cruciaal om de haalbaarheid – zowel op technologisch als economisch vlak –op industriële schaal te kunnen inschatten.

De belangrijkste commerciële bron van de langketen omega-3 vetzuren is visolie. Aan deze olie zijn echter een aantal problemen verbonden. Autotrofe micro-algen kunnen een interessant alternatief vormen voor visolie als bron van langketen omega-3 vetzuren (EPA en DHA). De voordelen van deze ‘autotrofe micro-algen omega-3 olie’ zijn de aanwezigheid van EPA en DHA onder de vorm van polaire lipiden en een substantiële concentratie van carotenoïden en fytosterolen. Deze stoffen bieden namelijk een potentieel voordeel wat betreft oxidatieve stabiliteit en bio-beschikbaarheid.

Naast deze pluspunten qua samenstelling en eigenschappen is er ook nog een ander belangrijk voordeel dat micro-algen olie t.o.v. visolie biedt. Het brengt namelijk geen overbevissing met zich mee. De kweek van deze algen vindt onder gecontroleerde omstandigheden plaats en kan op allerlei soorten grond gebeuren. Bovendien stelt er zich geen probleem van contaminatie met zware metalen of persistente organische verbindingen.

Naast de downstream processing van algen, worden ook toepassingen van de extracten en de algenkweek onderzocht. De bevindingen hiervan helpen bij het bepalen van welke algen in welke hoeveelheden aangeleverd moeten worden. De projectpartners in dit onderzoek zijn Proviron, Ecotreasures, Gova, KU Leuven, VITO en UGent.

Read More

Insecten als leverancier van biopolymeren.

Chitinsect is een FISCH-ICON project waarin een nieuwe waardeketen voor chitosanen ontwikkeld wordt en dit op basis van insectenbiomassa. In het project komen heel wat facetten aan bod: de kweek van de insecten, de extractie en opwerking van de chitosanen en het uittesten van twee toepassingsdomeinen: de zaaizaadbehandeling en het coaten van netten en touwen.

Het inzetten van insecten als een nieuwe biomassa is een veelbelovende benadering. Het levert immers een extra bron van hernieuwbare grondstoffen. Dit komt enerzijds door hun samenstelling die uit proteïnen, vetten en biopolymeren bestaat. Maar anderzijds ook door de manier waarop ze gekweekt kunnen worden en organisch-biologische nevenstromen kunnen omzetten. Onder meer vliegen bevatten een interessante component: het biopolymeer chitine. Chitine wordt momenteel geproduceerd op basis van crustaceeën en schimmels en vertegenwoordigt een wereldmarkt van maar liefst 45 miljard $ per jaar. Het is een groeimarkt vooral omdat vraag naar kwalitatieve derivaten blijft stijgen. De toepassingen vind je terug in een brede waaier van sectoren zoals de landbouw, de gezondheid en tal van industrieën.

Een consortium van vijf bedrijven, waaronder vier KMO’s, is betrokken bij de ontwikkelingen doorheen de hele waardeketen zowel op labo- als pilootschaal. Zij laten zich ondersteunen door onderzoeksinstellingen zodat ze zich kunnen professionaliseren op het vlak van de kweek van vliegen, de raffinage van insecten voor de extractie van chitine, proteïnen en vetten, de opwerking tot chitosan en chemische modificatie van chitosan. De partners die aan dit project deelnemen, zijn Millibeter, Avore, Chemstream, I-Coats, Globachem, KU Leuven, VITO en UGent.

Read More

Air Liquide bouwt het eerste publieke waterstoftankstation op 700 bar voor personenwagens en autobussen

Air Liquide gaat op de site van Toyota Motor Europe in Zaventem het eerste publieke waterstoftankstation op 700 bar bouwen. Het tankstation, met een capaciteit van minimum 30 à 40 wagens per dag, is voorzien voor het leveren van waterstof, als brandstof, aan personenwagens en autobussen. Het project komt er met de steun van Europese subsidies. In juli 2015 werden de milieu- en bouwvergunningen toegekend.

Aan de toepassing van fossiele brandstoffen voor onze mobiliteitsbehoeften zijn veel nadelen verbonden: het is een eindige grondstof en de winning, productie en het gebruik ervan hebben een impact op het milieu. Bovendien zijn we voor de toelevering geopolitiek afhankelijk van vaak politiek instabiele landen.

Deze problemen kunnen deels opgelost worden door te kiezen voor elektrische wagens die rijden op batterijen. Dit is een stap in de goede richting, maar er blijven nadelen aan verbonden. Denk maar aan de beperkte actieradius, de lange oplaadtijd van de batterijen en de vaak niet duurzame productie van de elektriciteit.

Waterstof is de schoonste brandstof wanneer ze duurzaam wordt geproduceerd. Waterstof kan worden gebruikt voor het wegverkeer en – via brandstofcellen – voor elektrische voertuigen. De brandstofcellen wekken elektriciteit op door ze in contact te brengen met waterstofgas en lucht en drijven op die manier een elektromotor aan.

Elektrische wagens met een aandrijving op brandstofcellen kunnen intussen 500 tot 600 kilometer rijden. Daarmee hebben ze niet de beperkingen van elektrische auto’s op batterijen. Bovendien moeten er geen batterijen worden opgeladen, maar gebeurt het tanken van waterstof in 3 tot 5 minuten. Dat is vergelijkbaar met een tankbeurt aan een regulier tankstation.

baanbrekende innovaties Air Liquide waterstof

Positieve impact op het milieu

Dit project betekent het integraal vermijden van emissies van NOX, CO2 en fijn stof vanaf de bron tot aan de uitlaat van de wagens.
De grote milieuvoordelen zijn:

  • geen impact op “zure regen”,
  • geen impact op klimaatopwarming, geen emissie van CO2,
  • geen impact op ademhalingsproblemen zoals bijvoorbeeld astma,
  • voldoening aan de Europese doelstellingen betreffende CO2 emissiereductie.

Positieve impact op de Belgische economie

  • Onafhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen,
  • Door het vermijden van fijn stof, is er een gunstig effect op de volksgezondheid en dus ook op het budget voor volksgezondheid.
Read More