Duurzaam bouwen met chemie en kunststoffen

Bijna 40% van alle fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het is daarom nodig dat bij ‘duurzaam bouwen en wonen’ voorrang wordt gegeven aan energiebesparing en aan doorgedreven energetische renovaties. Kunststofisolatie is uitermate geschikt om het energie verbruik en daarmee ook de CO2 emissies te beperken. Voor elke ton CO2 die tijdens de productie van kunststof isolatiematerialen uitgestoten wordt, wordt tijdens de hele levenscyclus van die producten 233 ton CO2 bespaard. Om duurzaam te bouwen, is het essentieel de duurzaamheid van het bouwproject in zijn geheel te analyseren eerder dan zich te beperken tot een evaluatie van de eigenschappen van elk materiaal apart.

Onderstaande initiatieven illustreren hoe innovatieve kunststoffen en duurzaam bouwen hand in hand gaan.

Initiatieven van de sector

Bijna Energie Neutraal? Isofinish® is helemaal mee.

splash_all

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) lanceerde in 2013 het ‘Ik BEN mee’-uithangbord. De doelstelling van deze campagne is de Vlaming voor te bereiden op de Bijna-Energieneutrale (BEN)-principes die vanaf 2021 op alle nieuwbouwprojecten van toepassing zullen zijn. Het ‘Ik BEN mee’ uithangbord is een initiatief van de Vlaamse overheid waarmee ze bouwheren wil erkennen die reeds vandaag doordachte keuzes rond energie maken. Om zo’n uithangbord te ontvangen, dien je eerst een energievriendelijk project of concept in te dienen dat vervolgens grondig gescreend wordt door de Vlaamse overheid.

Isofinish® was één van de eerste initiatieven die in de prijzen viel en de ‘ik BEN mee’-erkenning van het VEA ontving. Het is een initiatief van zes bouwmateriaalproducenten. Samen ontwikkelden zij een volledig innovatief concept rond buitengevelisolatie en –afwerking. Met hun idee slaagden zij erin de buitengevel van een woning heel wat energiezuiniger te maken. Dankzij dit nieuwe buitengevelconcept daalt niet alleen de energiekost, de esthetische waarde van het gebouw neemt ook nog eens toe. Het bijzondere aan het Isofinish®-concept is dat het een doorlopend isolatieschild oplevert. Doordat het schild niet onderbroken wordt, worden energielekken vermeden. Het is bovendien een concept dat toegepast kan worden bij zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten.

Een project zoals Isofinish® biedt het voordeel dat het de principes van Bijna-Energieneutraal (ver)bouwen bij kandidaatbouwers en -verbouwers in de kijker plaatst en op die manier de doelstellingen van het Vlaams Energie Agentschap meteen tastbaar maakt.

1430811835391_1366035565750

Read More

GreenWal: Het centrum voor excellentie in duurzaam bouwen

Greenwal, het Waalse centrum voor excellentie, brengt alle actoren die rond duurzaam bouwen actief zijn, samen. Het opzet van dit centrum? De renovatie- en bouwsector een boost geven en bruggen slaan tussen de opleiding, het onderzoek en de innovatie die binnen dit domein plaatsvinden.

Greenwal startte z’n activiteiten in 2013. In 2016 vestigen ze hun hoofdkantoor officieel in een totaal nieuwe faciliteit waarvan de eerste symbolische steen in mei 2015 gelegd werd. Deze vestiging omvat 4.000m² die benut worden voor kantoorruimte, werkplaatsen, conferentie- en demonstratielokalen.

Greenwal is een initiatief van de Alliantie Werk-Milieu van het Waalse Gewest. Het heeft als doelstelling economische kansen en werkgelegenheid te creëren door in te zetten op de verbetering van het milieu.

De Alliantie Werk-Milieu streeft ernaar dat de bouwsector de overgang maakt naar een duurzamere manier van bouwen en renoveren. Dit is mogelijk dankzij de isolatie en de verbeterde energie-efficiëntie van gebouwen.

Als ondertekenaar van de Alliantie en belangrijke economische speler op het vlak van innovatie en productie van efficiënte bouwmaterialen, heeft essenscia wallonie deelgenomen aan de realisatie van het Alliantie-programma en de oprichting van het centrum voor excellentie, Greenwal.

Read More

Duurzaam Bouwen: innovatie Kingspan

Behalve de initiële kosten van een bouwproject wordt tijdens een duurzaam bouwproces veel aandacht besteed aan het energieverbruik, CO2-uitstoot en levenscyclusmanagement van een gebouw. Kingspan ontwikkelde verschillende eenvoudige maar innovatieve systemen om de invloed op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Zo is het Kingspan Sol-Air Integrated Collector niet alleen een volwaardig isolatiepaneel, maar fungeert het tevens als collector van zonne-energie voor de verwarming van het gebouw. Het gevelpaneel dat idealiter wordt voorzien van een donkere coating, vangt de zonne-energie eenvoudig op via de buitenbeplating. Daardoor warmt de lucht in de open kronen van het paneel op. Door de opwarming zal de lucht in de kronen stijgen, waardoor verse lucht van onderen het systeem in komt. De warme lucht wordt bovenaan het gevelpaneel het gebouw ingeleid. In het gebouw wordt de verwarmde lucht verder verspreid door lichte, energiezuinige ventilatoren voor een optimale warmteverspreiding. Temperatuursensoren in het systeem zorgen ervoor dat de ventilatoren alleen aanspringen wanneer dit noodzakelijk is om het gebouw op de gewenste temperatuur te houden.

Uit grootschalige tests van dit eenvoudige maar uitermate effectieve systeem blijkt dat de verwarmingskosten tot wel 20% gereduceerd kunnen worden, ook in gematigde klimaten. In bepaalde gevallen zal het mogelijk zijn om naast deze besparing van energiegebruik ook een lichter conventioneel verwarmingssysteem te plaatsen, waardoor hier ook bespaard wordt op kosten. Deze besparingen, samen met de lange levensduur van het product en de lage aanschafkosten, vergeleken met conventionele duurzame energieoplossingen, maakt dat de investering zich snel terugbetaalt.

Door de reductie van het energieverbruik wordt de CO2-uitstoot van het gebouw aanzienlijk teruggebracht en daarnaast verbetert luchtkwaliteit in het gebouw door de toevoer van verse, verwarmde buitenlucht.

Read More

Duurzame kunststoffen voor de Ghelamco Arena

Duurzaam bouwen Renolit_NL

Het Ghelamco voetbalstadion in Gent (België) is een echte ‘eyecatcher’. Het is indrukwekkend, heeft een modieus ontwerp en getuigt van een architectonische schoonheid. Dit stadion gaat echter over meer dan alleen een knap ontwerp; het is in de eerste plaats een milieuvriendelijk concept.

Het golvende dak werd waterdicht gemaakt met het ecologische, reflecterende RENOLIT ALKORBRIGHT membraan. De speciale beschermlaag op deze dakbedekking zorgt voor een hoge reflectie van het zonlicht. Tijdens de zomer heeft dit een positief effect op het binnenklimaat van het gebouw. Voor dit grote project werd niet minder dan 13.000 vierkante meter roofing membraan gebruikt. In een later stadium zullen zonnepanelen op het dak gemonteerd worden. Dit is opnieuw een bijzonder initiatief om energie te besparen.

Een ander belangrijk milieuvriendelijk initiatief is het verzamelen en hergebruiken van regenwater voor dit stadion. Hiervoor werden drie grote bufferreservoirs en twee water opslagtanks geïnstalleerd. En ook hier speelde RENOLIT een belangrijke rol. Ongeveer 5.200 m² RENOLIT ALKORPLAN membraan werden gebruikt om deze bassins waterdicht te maken.

(Beeld : Nachtopname van het Ghelamco voetbalstadion. Foto copyright KAA Gent)

Read More

Oude industriële site wordt duurzame stadswijk

duurzaam bouwen Recticel BREEAM-01

De Leuvense Vaartkom, de oude industriële site rondom de Vaart, is de voorbije jaren getransformeerd tot een bruisende, nieuwe stadswijk. Na de bouw van appartementen met zicht op het water, de oprichting van een cultuurcentrum en een hub voor creatieve bedrijven, verrijst nu de nieuwe woonwijk ‘Tweewaters’. Het hele gebied is zo’n elf hectare groot en wordt door de projectontwikkelaar Ertzberg omgevormd tot een ecologische wijk. Met hun opvallende ontwerpen trok Ertzberg in het verleden al enkele klinkende namen aan, zoals Xaveer De Geyter en Stéphane Beel. Het project van Stéphane Beel, Balk van Beel, dat volop in aanbouw is, kreeg eind 2012 het BREEAM-certificaat ‘outstanding’ toegekend.

Recticel Insulation stapte mee in het project en draagt op die manier z’n steentje bij tot deze unieke realisatie. De BREEAM-certificatie houdt in dat het project aan een aantal criteria beantwoordt. Deze criteria kunnen in negen categorieën opgesplitst worden waarvan de voornaamste energie, materiaalgebruik, afvalbeheer en gezondheid zijn. De score ‘outstanding’ wordt zelden toegekend. Het is zelfs de eerste keer dat dit gebeurt voor een gebouw op het Europese vasteland. Het was dan ook een hele eer voor Ertzberg om deze BREEAM International Award begin 2013 in Londen in ontvangst te nemen.

duurzaam bouwen Recticel BREEAM-02

Voor dit project ging Ertzberg in zee met betrouwbare partners die niet alleen hoogwaardige producten leveren maar die ook duurzaamheid en milieubehoud hoog in het vaandel dragen. Voor de dakisolatie werd beroep gedaan op Recticel Insulation. Het West-Vlaamse bedrijf bedekte de platte daken van de Balk met Powerdeck F., een isolatieplaat met een kern in ‘TAUfoam by Recticel’. Dit is een hard PIR-schuim met een bijzondere celstructuur. Het is tweezijdig bekleed met een mineraal gecoat glasvlies. Dankzij hun zeer gunstige isolatiewaarde hebben de ‘TAUfoam by Recticel’-producten slechts een beperkte dikte nodig om voldoende warmteweerstand te bereiken. Hun performante isolatiepakket draagt dan ook bij tot de sterke score in de BREEAM-categorie ‘energie en CO2-uitstoot’.

Op de bouwwerf werd er ook speciale aandacht geschonken aan het afvalbeheer. Tijdens de werken werden de afvalstromen gescheiden gehouden en afzonderlijk afgevoerd om ze opnieuw een nuttige bestemming te geven. Hiervoor werkte Recticel – samen met het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel – een oplossing uit. De aannemer, Willemen, zorgde ervoor dat de restanten op de werf selectief verzameld werden in containers. Vervolgens werden die opgehaald door Van Gansewinkel en naar een verwerkingssite vervoerd. Daar werden de snijresten van de isolatieplaten tot korrels vermalen zodat ze konden dienen als energiebron voor een biostoomcentrale waar ze dan werden omgezet in elektriciteit.

(Beelden : Een nacht- en dagvisualisatie van de Balk van Beel met op de achtergrond de silo’s zoals ze er na de verbouwingen zullen uitzien. Recticel Insulation isoleerde de platte daken van de Balk van Beel met Powerdeck F isolatie.)

Read More

Een innovatief samenwerkingsverband rond duurzaam bouwen

Het renovatieproject RenoseeC is ontstaan binnen Buildchem, een samenwerkingsverband tussen de federaties Federplast.be (de Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubber-artikelen), de Vlaamse Confederatie Bouw (de beroepsfederatie voor bouwaannemers) en essenscia, (de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences). Op die manier verenigt Buildchem alle actoren uit de bouwnijverheid waarbij de drie federaties op een innovatieve manier samenwerken doorheen de hele waardeketen in de bouwsector.

Het RenoseeC-project krijgt als ‘Vlaamse Proeftuin Woningrenovatie’ overheidssteun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Het project heeft als doelstelling de uitrol van een business model voor collectieve, duurzame en betaalbare renovatie van particuliere eengezinswoningen. Samenwerking en innovatie doorheen de volledige bouwketen staan hierbij centraal. Vandaar dat zowel fabrikanten (Cantillana, Derbigum, FTB Remmers, ISOVER, Sto, SVK, Recticel Insulation), aannemers (Alpas, Beneens, Durabrik), hun federatie (Vlaamse Confederatie Bouw), architecten (BAST) als social profit organisaties (Domus Mundi vzw) en onderzoekers (KU Leuven, VITO) bij deze doelstelling betrokken werden.

RenoseeC focust zich op de aaneengesloten woningtypologie in de 19e-eeuwse gordel van Gent, meer bepaald op Sint-Amandsberg. Het doelpubliek is een mix van noodkopers, eigenaars/bewoners en eigenaars/verhuurders die een woning bezitten die niet voldoet aan de hedendaagse woonnormen op het vlak van wooncomfort en energieprestatie. Gezien de maatschappelijke focus van RenoseeC wordt er veel aandacht besteed aan intensieve procesbegeleiding. Ook ontzorging, sensibilisering en activering op maat van de wijk zijn belangrijke thema’s. Het project past bovendien binnen de doelstelling van de stad Gent om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Hierbij vormt de renovatie van de 19de-eeuwse gordel een prioriteit. In deze wijk vormt kwaliteitsvolle huisvesting namelijk een grote uitdaging.

renoseeclogo1421829417

Read More