home > Products > Chemie in het dagelijkse leven > Gezondheid en welzijn

Belgische sector van chemie en life sciences aan de top op vlak van farma en biotechnologie

Een steeds verder groeiende wereldbevolking en de sterk vergrijzende Westerse bevolking verhoogt de noodzaak voor gezondheids- en welzijnszorg. De Belgische sector van de chemie en life sciences is toonaangevend in de ontwikkeling van  nieuwe geneesmiddelen, vaccins, detergenten, antibacteriële zepen… Naast de productie via de klassieke chemische syntheseroutes is de sector koploper in de ontwikkeling van de biotechnologische productieprocessen.

Hieronder vindt u een kleine greep uit de talrijke voorbeelden.

Initiatieven van de sector

Een betere bewaring van vitaminen voor een betere gezondheid

Vetoplosbare vitaminen zijn van nature meestal onstabiel. Aangezien deze organische moleculen onder invloed van licht, zuurstof en warmte makkelijk afbreken, zouden ze hiertegen beschermd moeten worden. Dit is zeker het geval wanneer ze in voedingsmiddelen gebruikt worden. Doordat deze vitaminen enkel in vet oplosbaar zijn, kunnen ze bovendien niet gemakkelijk opgenomen worden in producten die water bevatten.

Prayon heeft hiervoor een innovatief proces ontwikkeld dat een optimale bescherming en stabiliteit van meer dan een jaar voor vitaminen garandeert. Het verspreidt de vitamine ook gelijkmatig over het product door de vetoplosbare vitaminen aan het fosfaatzout te hechten.

Het nieuwe product van Prayon heet FortiprayTM  en bestaat uit calciumfosfaat zout (calciumfosfaat, E341) en een complex van vetoplosbare vitaminen. Het bevat vitaminen D2 en D3 en zorgt tegelijkertijd voor een betere intestinale absorptie van calcium die door het fosfaatzout (tricalciumfosfaat) geleverd wordt.

FortiprayTM wordt gebruikt in verrijkte dranken om de stabiliteit van de vitaminen te waarborgen. Het wordt ook gebruikt in smeltkaas om een goede dispersie van vetoplosbare producten in een waterige omgeving  te krijgen.

Prayon-Fortipray_photo
Read More

www.goedgewassen.be: boordevol tips rond milieuvriendelijk schoonmaken

products gezondheid en welzijn Vert et propre_NL

Het gebruik van detergenten is noodzakelijk voor de algemene hygiëne. Denk maar aan het wassen en schoonmaken van kledij, servies, vloeren en andere oppervlakken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat het gebruik van deze producten een impact heeft op het milieu, het water- en energieverbruik, de kwaliteit van het oppervlaktewater, de productie en het verwerken van afval.

We kunnen deze impact echter inperken door geschikte producten te kiezen en deze volgens bepaalde richtlijnen te gebruiken. Rond dit onderwerp creëerden de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, COMEOS en DETIC in samenwerking met CRIOC de website www.goedgewassen.be . Op deze site vind je nuttige tips waarmee je de impact van detergenten en schoonmaken op het milieu kan beperken. Je treft er onder meer goede praktijken aan die je helpen om je schoonmaak- en consumptiegewoontes op een positieve manier te veranderen.

Read More

GlaxoSmithKline (GSK) levert bijdrage aan de strijd tegen ebola en malaria

GSK zet zich in om innovatieve vaccins te ontwikkelen tegen aandoeningen waarvoor dit het meest nodig is. Het gaat hier dan specifiek over vaccins tegen malaria en ebola.

Een kandidaat-vaccin tegen ebola
In augustus 2014 werd er een internationaal consortium samengesteld met als doelstelling gezamenlijke proeven rond verschillende kandidaat ebola-vaccins te versnellen. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als andere stakeholders namen hieraan deel. Het GSK kandidaat-vaccin werd getest in vier
fase I studies. De initiële resultaten zijn hoopvol. Ze tonen bemoedigende resultaten op het vlak van veiligheid en immuniteit. Hierdoor wordt het voor GSK mogelijk het meest geschikte doseringsniveau te bepalen en over te schakelen naar de volgende fasen van klinische proeven.

3624_GSK_Ebola infographic_P8_FINAL_KM_100215_31.03.15

In januari 2015 werden de eerste honderden dosissen van het kandidaat ebola-vaccin van Brussel naar Liberia verscheept om daar getest te worden in het eerste grootschalige onderzoek naar de efficiëntie van experimentele ebola-vaccins. Dit gebeurde onder leiding van het Amerikaanse NIH (National Institutes of Health). Als je weet dat het meestal ongeveer een decennium duurt vooraleer men een nieuw vaccin ontdekt en ontwikkelt, dan kan je niet anders dan tot het besluit komen dat de klinische ontwikkeling van dit kandidaat-vaccin in een ongekend tempo vooruitgaat. Het maakt meteen ook duidelijk hoe groot de inzet van vele stakeholders is om de uitbraak van het ebolavirus onder controle te houden.

Een 30-jarige strijd tegen malaria
De voorbije 30 jaar hebben wetenschappers van GSK samen met andere wetenschapeprs van over de hele wereld samengewerkt om een vaccin te ontwikkelen dat er als eerste ter wereld zou in slagen om kinderen in Afrika tegen malaria te beschermen. Dit kandidaat-vaccin – RTS,S – wordt ontwikkeld in partnerschap met het wereldwijde programma PATH MVI. Dit is een initiatief dat de financiële steun krijgt van de Bill & Melinda Gates Foundation. De werking van het vaccin is gebaseerd op het aanwakkeren van het immuunsysteem zodat het zich tegen de malariaparasiet kan beschermen.

In juli 2014 heeft GSK een aanvraag tot regularisatie van het vaccin ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau. In augustus 2015 ontving GSK hierop een positief antwoord. Naar aanleiding van deze beslissing zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – zodra de nationale regelgevende instanties het vaccin goedgekeurd hebben – een aanbeveling doen rond het gebruik van dit vaccin in de nationale vaccinatieprogramma’s. GSK heeft zich al geëngageerd om bij goedkeuring het vaccin te produceren tegen de kostprijs met een minimaal rendement van ongeveer 5%. Dit bedrag zal opnieuw geïnvesteerd worden in het onderzoek en de ontwikkeling van antimalariavaccins van de tweede generatie of vaccins tegen andere tropische ziektes die tot nu toe verwaarloosd werden.

products gezondheid en welzijn GSK Ebola _Malaria_Dr_Salim_photo

(Foto van Nahya Salim – Nahya Salim is wetenschappelijk onderzoeker & kinderarts bij het Ifakara Health Institute in Tanzania. Ze is een projectleider bij fase III van GSK’s RTS,S i.v.m. de proeven rond het malariavaccin. Als kinderarts en klinisch onderzoeker is ze betrokken bij de diagnose, de behandeling en de algemene gezondheidszorg voor kinderen.)

Read More