home > Products > Productveiligheid

Productveiligheid, een conditio sine qua non.

De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie engageert zich ervoor te zorgen dat de mens en het milieu geen schade ondervinden van zijn producten. essenscia werkt nauw samen met de autoriteiten, om de complexe wetgeving in verband met gevarenbeoordeling en de communicatie (CLP) en inzake risicobeoordeling  en -beheer (REACH) in de praktijk om te zetten.