home > Prosperity > Arbeidsproductiviteit

Hoge productiviteit blijft een belangrijke troef

  • De arbeidsproductiviteit in de sector van de chemie en life sciences behaalt een erg hoog niveau. Gemiddeld ligt de toegevoegde waarde per werknemer 65% hoger dan het gemiddelde in de totale verwerkende industrie. In 2013 heeft elke werknemer in de chemische industrie en life sciences gemiddeld voor bijna 175.000 € toegevoegde waarde gegenereerd op jaarbasis. Tussen 2003 en 2013 is de arbeidsproductiviteit in de sector met 39%, of 3,4% per jaar gestegen.
  • Volgens een studie gepubliceerd in juli 2013 door een Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW) was de nominale productiviteit per uur in de chemische industrie in 2010 licht hoger in België dan het gemiddelde in de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). De groei van de arbeidsproductiviteit in de periode van 1995 tot 2010 was daarentegen lager.