home > Prosperity > O&O uitgaven

Meer dan de helft van de industriële O&O-uitgaven

  • In 2013 gaf de chemische industrie en life sciences 3,6 miljard € uit aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). De sector is daarmee de grootste privéspeler op het vlak van O&O. Ruim driekwart van de O&O-uitgaven van de sector zijn afkomstig van ondernemingen uit de life sciences. O&O-uitgaven op het gebied van duurzame chemie zoals de biogebaseerde economie en groene chemie nemen structureel toe.
  • De voorbije tien jaar zijn de O&O-investeringen in de chemische industrie en life sciences bijna verdubbeld. De sector was in 2013 goed voor 57% van de O&O-uitgaven in de verwerkende industrie tegenover 44% in 2003.
  • Ongeveer twee derde van de uitgaven gaat naar O&O-activiteiten binnen de onderneming zelf (intramuraal), waarbij de rest door derden wordt uitgevoerd voor de rekening van de onderneming (extramuraal). Dit weerspiegelt de sterke samenwerking tussen bedrijven en technologische centra om innovatie te stimuleren.
  • De chemische industrie en life sciences in België draagt bij tot de Europese doelstelling om 3% van het BBP aan O&O-investeringen te besteden (zgn. Barcelona-norm). De O&O-intensiteit van de Belgische economie (privé + overheid) bedraagt 2,4% van het BBP in 2013. De O&O-intensiteit van de sector (uitgedrukt als intramurale O&O-uitgaven in procent van de toegevoegde waarde) bereikt 14,6%. Dankzij de inspanningen op het vlak van O&O speelt de sector een sleutelrol om deze doelstelling te realiseren.
  • De sector in België is goed voor 8% van de O&O-uitgaven van de Europese chemische industrie en life sciences. Het aandeel van de sector in de totale industriële O&O-uitgaven is twee keer groter in België dan in het gemiddelde van de EU28.