Visie – Prosperity

home > Prosperity > Visie – prosperity

Duurzaamheid creëert nieuwe opportuniteiten.

Succesvolle ondernemingen zetten vandaag resoluut in op duurzame ontwikkeling. ‘Duurzaamheid’ is immers het antwoord op de vele uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Tegen 2050 zullen niet alleen 9 miljard mensen op onze aarde leven. Ook de exponentiële vraag naar natuurlijke grondstoffen, energie, voedsel, drinkbaar water, verbetering van levenskwaliteit en gezondheid zal blijven toenemen. En de realiteit is dat deze toename – zonder de gepaste acties – zal leiden tot een ‘overconsumptie’ van onze planeet.

Europese en lokale beleidsmakers kiezen daarom duidelijk voor duurzame groei. Maar duurzame ontwikkeling kan niet zonder innovatie. Op dat vlak speelt de chemische, kunststoffen- en life sciences industrie een cruciale rol. De sector is dan ook continu op zoek naar efficiëntere processen, innovatieve, kwalitatief hoogwaardige producten en aangepaste businessmodellen. Bedrijven zetten in op hernieuwbare grondstoffen, sluiten materiaalkringlopen en werken actief mee aan de ontwikkeling van energie-efficiëntere gebouwen. Het interessante aan al deze inspanningen is dat zij stuk voor stuk nieuwe opportuniteiten en markten creëren.

essenscia gelooft dat het bundelen van kennis en competentie een hefboomeffect tot stand brengt waardoor innovatie daadwerkelijk kan doorbreken. Want door nieuwe waardenketens in een open samenwerkingsverband te creëren, worden doorbraken gerealiseerd. Op dat vlak heeft ons land een streepje voor: naast een sterk industrieel weefsel, zijn ook heel wat universiteiten én onderzoekscentra binnen handbereik. Deze grensoverschrijdende benadering genereert een innovatieve kracht binnen onze KMO’s en multinationals. Hun breed gamma van nieuwe nicheproducten en -diensten zijn hiervan het beste bewijs.

Onder impuls van de sector werden in Vlaanderen Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH), de competentiepool rond duurzame chemie, en in Wallonië de competitiviteitspolen Greenwin en Biowin opgericht. Dit zijn concrete invullingen van open innovatie. Deze innovatieplatformen fungeren als een forum waar kleine en grote bedrijven uit diverse industriesectoren via open samenwerking met kenniscentra en universiteiten hun kennis en expertise uitwisselen en zo duurzame oplossingen in de chemie en de (bio)farmacie ontwikkelen. In collectieve projecten leveren ze samen een tastbare en positieve bijdrage aan de vele maatschappelijke uitdagingen.

Om een duurzame verankering van de chemie, kunststoffen en life sciences in ons land te verzekeren is naast innovatie een industrievriendelijk en flankerend beleid noodzakelijk. De transitie naar een duurzame, innovatieve chemiesector moet immers gedragen worden door zowel de ondernemingen, de overheid als alle andere stakeholders. Op dit vlak speelt onze sector een voortrekkersrol. essenscia was de eerste industriële sector om een overeenkomst met de vakbonden af te sluiten waarbij de sociale partners erkennen dat innovatie en structurele transformatie van vitaal belang zijn om de uitdagingen effectief aan te pakken en duurzame groei te garanderen. De sector heeft de laatste jaren ook constructief met de regering samengewerkt. Dit gebeurde via een structureel overlegplatform (High Level Group) dat de taak had de juiste randvoorwaarden te scheppen voor een optimaal investerings- en innovatieklimaat. Deze samenwerking resulteerde onder meer in een octrooicel die door essenscia en de overheid opgericht werd. Deze cel heeft als doelstelling zowel intellectuele eigendom te beschermen als innovatie verder te ondersteunen. Daarnaast organiseert essenscia haar tweejaarlijkse Innovation Award. Dit initiatief wil baanbrekende ideeën van bedrijven in de verf zetten en Belgische bedrijven aanmoedigen om verder te blijven innoveren.