NOx komt vrij tijdens verbrandingsprocessen die zich voordoen bij elektriciteitsproductie, transport, verwarming … Samen met SO2 en NH3 draagt NOx bij tot het ontstaan van zure regen. Binnen de chemische sector zijn stookinstallaties verantwoordelijk voor twee derde van de NOx-emissies; één derde wordt door de chemische processen zelf veroorzaakt.

In 2008 engageerden 50 leden van essenscia zich via een contract met de Vlaamse overheid om de NOx-uitstoot verder in te perken. De Milieu-beleidsovereenkomst (MBO) die voor de periode 2009-2013 afgesloten werd, legt een maximaal plafond voor de uitstoot van NOx door de sector vast. De Vlaamse overheid verbond er zich toe om tijdens de MBO de regels voor NOx niet te verstrengen en geen hogere eisen dan Europa te stellen.

De 50 bedrijven die in 2008 hun handtekening onder de MBO plaatsten, hebben woord gehouden. Dankzij de maatregelen die genomen werden en de investeringen die gedaan werden, slaagde de sector erin z’n jaaremissies met 2.4 kton te verlagen tot 8 kton. Dit is een reductie van ruim 20%. Bijgevolg vertegenwoordigt de chemische industrie vandaag nog amper 3% van de totale NOx-uitstoot in België.

Maar de MBO heeft nog een bijkomend effect. De overeenkomst sensibiliseerde de sector om aanzienlijke investeringen te doen. Meer dan 160 miljoen euro werd geïnvesteerd in reductiemanagement. Resultaat? De sector slaagde erin de NOx-uitstoot met zelfs 25% meer te verminderen dan de MBO oplegt.