Transport en logistiek Tupperware en Procter_NL

Bij P&G was de vulverhouding uitgedrukt in het aantal palletten per vrachtwagencontainer 100%. De vulverhouding uitgedrukt in het aantal ingenomen kubieke meter daarentegen, was ongeveer 50%. Omwille van beperkingen op het vlak van gewicht/veiligheid, mochten bepaalde zware producten een bepaalde hoogte niet overschrijden en was het niet toegelaten om de lege ruimte die boven overbleef, op te vullen met één van de getransporteerde producten.

Tupperware werd met het tegenovergestelde probleem geconfronteerd: de vulverhouding van hun vrachtwagens was 85% qua volume maar qua gewicht was dit slechts 35% (volumineuzere maar lichte producten).

Toen beide bedrijven vaststelden dat hun transportstromen naar Griekenland bijna identiek waren wat betreft hun vertrek en bestemming, hebben ze besloten deze stromen te bundelen.

In de praktijk komt het erop neer dat de Tupperware producten de productiesite van Aalst verlaten richting het P & G magazijn in Mechelen. Daar worden de Tupperware producten verdeeld in containers en worden ze op de zwaardere P & G producten gestapeld. Daarna brengt de vrachtwagen de containers naar het spoor waar ze vervolgens met de boot naar Griekenland vertrekken. In Athene worden de Tupperware producten in het magazijn van P & G opnieuw verzameld in een vrachtwagen die hen naar de Tupperware site brengt die zich op zo’n honderd kilometer van Athene bevindt.

Deze horizontale samenwerking heeft bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering van de vullingsgraad van de voertuigen. Deze steeg van 55% tot 85%. De samenwerking zorgde ook voor een daling van het verkeer met 150.000 vrachtwagens km / jaar en een reductie van de CO2-uitstoot van meer dan 200T. Daarenboven daalden de transportkosten tussen België en Griekenland met meer dan 15%.

« De toekomst van transport en opslag zit in ‘samenwerking’. Dit is de beste investering voor de volgende generaties en de toekomst van onze bedrijven. Als bedrijven blijven we vragende partij om verder samenwerkingen op te bouwen. »
Koen Muylaert (Physical Distribution External Collaboration Leader, P & G)