Het transport van chemische producten is aan zeer strikte regels en voorschriften onderworpen. Toch neemt de chemische industrie zelf het initiatief om bijkomende acties te ondernemen die de veiligheid van de logistieke keten ten goede komen. Omdat het transport van chemische producten voornamelijk een internationaal gegeven is, werkt essenscia hiervoor samen met Cefic, de Europese sectororganisatie. Als federatie promoot essenscia het gebruik van veiligheidstools die ontwikkeld werden en worden er studiedagen en seminaries ingericht voor de leden. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale overheden en transportexperten.

De voorbije jaren ontwikkelde Cefic – in nauwe samenwerking met de transportsector – verschillende richtlijnen en instrumenten die als doel hebben een aantal best practices zo consequent mogelijk toe te passen (CEFIC – Transport Logistics – Best Practice Guidelines). Wat vertegenwoordigen die richtlijnen? Een aantal richtlijnen gaan over specifieke chemische producten of productgroepen die gevaarlijk zijn. Maar er werden ook een reeks algemene richtlijnen ontwikkeld in verband met het transport en de aanverwante logistieke operaties. Concreet gaat het hier over activiteiten zoals laden & lossen en de beveiliging van de goederen tijdens het transporttraject. Naast deze richtlijnen voor een veilig transport en veilige logistieke operaties, werd er ook een nieuwe praktische gids opgesteld. Hierin worden logistieke incidenten en ‘near-misses’ grondig geanalyseerd. Het doel hiervan? Op basis van de fouten in het verleden de juiste conclusies trekken om in de toekomst nog veiliger te kunnen werken.

Veilig transport is een belangrijk aandachtspunt maar duurzaam transport is ook een thema waarvoor de aandacht alsmaar toeneemt. Onder het motto ‘meten is weten’ schreef de Heriott-Watt University van Edinburgh (UK) – in opdracht van Cefic – een rapport over het meten en beheren van CO2-emissies die bij het transport van chemische goederen vrijkomen. Op basis hiervan werd een praktische gids uitgegeven. Het is een handige tool die bedrijven kunnen gebruiken om de CO2-uitstoot per hoeveelheid getransporteerde producten te berekenen.