Naar jaarlijkse gewoonte heeft Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, ook in 2015 een communicatiecampagne uitgewerkt voor duurzame landbouw en een doordacht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Om de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te sensibiliseren over de nieuwe veiligheidspictogrammen op de verpakkingen bezorgt Phytofar hen gratis een poster en een boekje wanneer ze hun lege verpakkingen naar een Agri Recover ophaalpunt brengen.

  • De poster “Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen” bevat informatie over de nieuwe CLP-pictogrammen, het dragen van de juiste beschermkledij en de onmisbare noodnummers. De poster, die ook oproept om de verpakkingsetiketten grondig te lezen, kan in het fytolokaal opgehangen worden.
  • In het boekje “Nieuwe CLP-classificatie” staan naast de nieuwe CLP-pictogrammen ook alle gevaar- en voorzorgzinnen (H, P en EUH) opgesomd. Dit vormt een handig overzicht voor de land- en tuinbouwers die zo de precieze betekenis van de zinnen op de nieuwe CLP-etiketten snel kunnen opzoeken.

Deze nieuwe pictogrammen en standaardzinnen werden ontwikkeld in het kader van de CLP-wetgeving (Classification, Labelling and Packaging of Classificatie, Etikettering en Verpakking) om op een duidelijke manier de gevaren en voorzorgsmaatregelen voor chemische producten te communiceren naar de gebruikers. Deze Europese wetgeving volgt daarmee een door de Verenigde Naties ontwikkeld internationaal systeem.

De nieuwe wit-rode CLP-pictogrammen op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen vervangen stilaan de oude oranje symbolen. Vanaf 1 juni 2017 zijn enkel nog producten met de nieuwe pictogrammen verkrijgbaar.