Indaver pleit voor een algemene gedragscultuur rond veiligheid. Want het is enkel door voortdurend aan veiligheid te werken dat men de werknemers, de onderaannemers en de bezoekers zo optimaal mogelijk kan beschermen. Veiligheid is een thema dat continu aandacht vraagt al was het maar om te voorkomen dat medewerkers in routine verglijden.

Indaver heeft een groepsbrede campagne lopen waarmee ze het veiligheidsbewustzijn wil verhogen. De belangrijkste elementen van de campagne zijn: affiches over veiligheidsthema’s in combinatie met veiligheidstoolboxen; vestigingsbezoeken door het Internationaal Managementteam en de Regionale Managementteams om medewerkers aan te moedigen het veiligheidsgedrag op de werkvloer in alle openheid te bespreken en – last but not least – een oproep aan de medewerkers om met ideeën naar voren te komen waarmee de veiligheid verder kan verbeterd worden. Deze aanpak levert resultaten op. De veiligheidstrend die gebaseerd is op het jaargemiddelde van het aantal incidenten met werkverlet en op de veiligheidsindex, toont de voorbije 3 jaar een verbetering.