products gezondheid en welzijn Vert et propre_NL

Het gebruik van detergenten is noodzakelijk voor de algemene hygiëne. Denk maar aan het wassen en schoonmaken van kledij, servies, vloeren en andere oppervlakken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat het gebruik van deze producten een impact heeft op het milieu, het water- en energieverbruik, de kwaliteit van het oppervlaktewater, de productie en het verwerken van afval.

We kunnen deze impact echter inperken door geschikte producten te kiezen en deze volgens bepaalde richtlijnen te gebruiken. Rond dit onderwerp creëerden de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, COMEOS en DETIC in samenwerking met CRIOC de website www.goedgewassen.be . Op deze site vind je nuttige tips waarmee je de impact van detergenten en schoonmaken op het milieu kan beperken. Je treft er onder meer goede praktijken aan die je helpen om je schoonmaak- en consumptiegewoontes op een positieve manier te veranderen.