Back to all initiatives

Met een extra gecreëerde productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven – in nauwe samenwerking met de federale overheid – in het begin van de coronacrisis het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. Door de snelle goedkeuring van tijdelijke vergunningen en het opvoeren van de bestaande productie konden zorginstellingen en ondernemingen zo over voldoende handgels en ontsmettingsproducten beschikken om hun werknemers optimaal te beschermen tegen het coronavirus.

Handalcohol en -gels voor een grondige ontsmetting van de handen én desinfecterende producten voor een diepgaande reiniging van werkplekken en hospitaalkamers. Allebei spelen ze een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Daarom is het ontzettend belangrijk dat zorginstellingen, bedrijven en veiligheidsdiensten zoals de politie over een voldoende ruime voorraad kunnen beschikken.

Soepele vergunningsprocedures en intersectorale samenwerking lossen tekort aan handgel op

Dankzij een prima samenwerking tussen overheid en industrie, gecoördineerd door de federale taskforce, hebben bedrijven uit verschillende sectoren in maart en april 2020 de handen in elkaar geslagen.

Meer dan 100 ondernemingen – waaronder naast brouwerijen en stokerijen ook chemie- en farmabedrijven, bio-ethanolproducenten en fabrikanten van detergenten – hebben dankzij een vlotte procedure bij de overheid een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl de bestaande producenten van detergenten hun productie fors hebben opgedreven.

1 miljoen liter handgel, 5 miljoen liter ontsmettingsproducten

Zo werd op korte tijd een extra productiecapaciteit van ruim 1 miljoen liter handalcohol gerealiseerd. Voor de ontsmettingsproducten ging het om een bijkomend productievolume van 5 miljoen liter. Heel wat bedrijven hebben ook handgels en ontsmettingsproducten gedoneerd aan hospitalen en zorginstellingen.