Back to all initiatives

ADPO, voluit Antwerp Distribution and Products Operations, heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn logistieke infrastructuur. Doel: zijn multimodale model versterken om meer vrachtwagens van de weg te halen.

Zo heeft het bedrijf een nieuwe lichterkaai aangelegd zodat containers die normaal gezien via de weg worden aangevoerd nu ook via binnenvaart ontvangen kunnen worden. Resultaat: 10.000 containers van de weg gehaald.

Daarnaast heeft het bedrijf zijn spoorweginfrastructuur uitgebreid zodat het voortaan bloktreinen kan ontvangen. Zo’n bloktrein bestaat uit 20 à 25 spoorketelwagons, het equivalent van 60 tankwagens. Dankzij de investering kunnen er jaarlijks 4.000 spoorketelwagons worden geladen en gelost, goed voor een vermindering van 12.000 tankwagens op de weg.

ADPO is bovendien het eerste bedrijf in België met een eigen LNG-tankstation. Momenteel gebruikt maar liefst de helft van ADPO’s transportvloot LNG als brandstof.