Back to all initiatives

Maximale veiligheid aan de hoogste efficiëntie als succesformule voor vlekkeloze shutdowns in de chemie- en farma-industrie. Dat is de gezamenlijke doelstelling van sectorfederaties Agoria en essenscia. Daarom werkten ze samen een code van goede praktijken uit, een document dat alle nuttige informatie en basisbegrippen bundelt over werkvoorbereidingsdossiers voor vlotte en veilige shutdowns. Zowat 25 sectorbedrijven deelden hiervoor hun praktijkervaringen.

Voor de vijfde keer organiseerden Agoria Contracting and Maintenance en de essenscia Process Safety Academy vandaag samen een workshop over de nieuwste innovaties en veiligheidstrends rond shutdowns, ook wel turnarounds genoemd. In de chemie- en farma-industrie worden regelmatig dergelijke stilstanden of stops ingepland om noodzakelijke onderhouds- en aanpassingswerken uit te voeren die enkel gedaan kunnen worden als de productie-installaties stilliggen. Tijdens deze werkzaamheden zijn er heel wat externe medewerkers van service- en contractorbedrijven aan de slag om deze taken uit te voeren.

Daarom is een accurate overdracht van informatie over de verschillende taken en specifieke handelingen die tijdens zo’n shutdown dienen uitgevoerd te worden, evident van doorslaggevend belang. Hiervoor wordt een uitgebreid werkvoorbereidingsdossier of werkpakket opgesteld dat alle acties en nuttige gegevens opsomt. Experten van Agoria en essenscia, met de inhoudelijke inbreng van specialisten uit diverse sectorbedrijven, hebben samen een document opgesteld met basisregels en standaarddefinities om tot algemeen aanvaarde procedures en begrippen te komen. Op die manier kunnen shutdowns in de industrie veilig, vlot en efficiënt verlopen.

Bij de samenstelling van de publicatie lag de klemtoon op het ontwikkelen en delen van goede referentiepraktijken binnen een lerend netwerk. Het document is opgevat als een soort kookboek dat inzicht geeft in de belangrijkste basisbegrippen en een overzicht biedt van de voornaamste ingrediënten en recepten voor een vlotte uitvoering van shutdowns. Zo wordt de voorbereiding van specifieke taken duidelijk omschreven, net als de algemene aandachtspunten waar tijdens shutdowns rekening mee moet gehouden worden.

De Belgische contractingbedrijven vertegenwoordigen een directe tewerkstelling van 10.000 medewerkers die vooral actief zijn in de chemie, olie- en gasindustrie. Het gaat daarbij zowel om installatie- als onderhoudswerken. Voor chemie- en farmabedrijven is de veiligheid van mens en milieu de allerbelangrijkste prioriteit in de bedrijfsactiviteiten.

Download de code van goede praktijk ‘Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden’