Back to all initiatives

Dit vrijwillige initiatief dat in 1997 gelanceerd werd, verzamelt via meer dan 170 inzamelingssites in België uitgespoelde verpakkingen van agrochemische producten. Het gaat daarbij voornamelijk om verpakkingen in de kunststof HDPE, die sinds 2013 in Duitsland gerecycleerd worden tot plastic hoezen voor elektrische kabels. Op die manier wordt 90% van de verpakkingen verzameld in België, waardoor de kunststof hergebruikt kan worden om tot een meer circulaire economie te komen. De verpakkingen die niet gespoeld zijn (en nog een fytosanitair of ander product bevatten), worden verbrand.

Meer info: www.agrirecover.eu