Back to all initiatives

Bioraffinaderij Alco Bio Fuel, industriële gasleverancier Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek investeren 10 miljoen euro in een tweede installatie voor CO2-opslag in de Gentse havenzone. Deze CO2 wordt na behandeling hergebruikt in onder meer waterzuivering, koeltransport, serreteelt of de bubbels in frisdrank. Zo wordt in totaal de jaarlijkse CO2-uitstoot van 117.000 personenwagens uitgespaard.

De nieuwe ‘recovery unit’ voor koolstofdioxide bij Alco Bio Fuel in Gent wordt in de lente van 2022 in gebruik genomen. Vijf jaar geleden werd al een eerste investering gedaan in een gelijkaardige installatie. Samen zijn ze goed voor een investeringsbedrag van 25 miljoen euro en een jaarlijkse opvangcapaciteit van 160.000 ton CO2. Dit zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot vergelijkbaar aan het van de weg halen van 117.000 auto’s.

160.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar

Bij Alco Bio Fuel in Gent wordt biomassa verwerkt tot bio-ethanol. Bij dat proces komt CO2 vrij. Biomassa is organisch materiaal dat tijdens het groeiproces CO2 uit de lucht haalt. De drie partnerbedrijven zorgen er met hun investering voor dat deze CO2 niet langer opnieuw in de atmosfeer belandt, maar vakkundig wordt opgevangen en gerecupereerd.

Plantjes, droogijs en bubbels

De installatie zuivert het CO2-gas en zet het om in vloeistof. Daarna wordt de CO2 hergebruikt om de plantengroei te stimuleren in de glastuinbouw, voor de zuivering van drink- en afvalwater, bij koeltransporten of als grondstof voor andere chemiebedrijven.

CO2 zorgt ook voor de verfrissende bubbels in bieren en frisdranken. De vaste vorm van CO2 is droogijs, een bekend koel- en reinigingsmiddel. In al deze toepassingen vervangt de gerecycleerde CO2 dus koolstofdioxide van fossiele oorsprong.